1

US Marines vil ha flere baser i Norge

Yankee-imperialismen ønsker stadig mer tilstedeværelse i Nordområdene, deriblant Norge, som ledd i sin strategi for å omringe og isolere Russland, men også som springbrett for rivaliseringen med Kina.

General David Berger, sjef for US Marine Corps (USMC), skriver i en ny artikkel at han ønsker et nettverk av mobile baser i Norge. NTB skriver at han vil at basene skal støtte den amerikanske marinens operasjoner mot russiske ubåter lengst nord i Atlanterhavet og også true kinesiske ubåter i Sør-Kina-havet og russiske ubåter i Arktis.

Bilde: Nordområdene slik de er forstått av den norske regjeringen i sin strategi.

Den norske forsvarsministeren bekrefter at det amerikanske marinekorpset vurderer behovet for slike “midlertidige” baser. US Marines har allerede baser i Norge, men forsvarsministeren hevder at statens politikk fortsatt er at fremmede makter ikke skal ha permanente baser for stridskrefter på norsk grunn i fredstid. De nye basene US Marines ønsker seg skal være “midlertidige” og således vil de på papiret tilfredsstille denne basepolitikken.

USMC-generalen skriver at etter Sovjetunionens fall og 11. september har marinekorpsets fokus skiftet fra Nordområdene til Midtøsten og Sør-Asia, men at man de siste årene har vendt mer tilbake til å fokusere på “The high north”. Han refererer til lærdommer fra NATO-øvelsen Trident Juncture, og behovet USA-imperialismen ser for å øve, bygge opp kapasiteten og å operere fra baser i Norge, Island og Grønland.

Klimaforandringene har åpnet flere ruter over den nordlige halvkulen til Asia, slik at for eksempel kinesiske skip kan ta den veien til Europa.

SV og Rødt sier de ikke vil ha de nye basene i Norge, men ingenting tyder på at dette vil bli et krav de stiller for å bli en del av det parlamentariske grunnlaget for en eventuell ny regjering etter valget i 2021.

Skipsruter.
Grafisk fremstilling fra den norske regjeringen.

Referanser:

Amerikansk general vil ha mobile baser i Norge

US general wants to place mobile bases in Norway to increase operations against Russian submarines

Marines Will Help Fight Submarines

Nordområdepolitikk (NUPI, ressursside)

SV og Rødt vil stanse amerikanske militærbaser i Norge