1

Italia: Massedemonstrasjoner mot nedstengning!

Publisert av New Epoch Media, 10. november. 

Sist måned i Italia har det vært en rekke demonstrasjoner, protester og sammenstøt med politiet, noen av dem var veldig militante! Massene gjør rettferdig motstand mot tiltakene til den herskende klassen for å begrense pandemien – fordi det betyr ingen ting annet enn represjon, ikke beskyttelse av helsa til befolkningen, men beskyttelse av kapital er fokuset!

Det er ikke rart at Italia er et av landa som har blitt ramma svært hardt av pandemien, siden det i de siste åra har blitt gjort store kutt i helsesektoren. I tillegg til at den skjerpede allmenne krisa i kapitalismen blir lempa over på massene! De er rammet av pandemien, arbeidsløshet, fattigdom og nå også av antidemokratiske tiltak under nedstengelsen!

Nå, med den nye forverringa, har massene fått nok, og i flere byer tok de til gatene og slåss resolutt for å beskytte deres demokratiske rettigheter!

Det er rett å gjøre opprør!