1

Snikforlengelse av førstegangstjenesten

Regjeringen og forsvaret snikinnfører 16 måneders førstegangstjeneste, sier tillitsvalgte. Flere vernepliktige har fått tjenestetiden forlenget etter påbegynt førstegangstjeneste, som egentlig skulle vare i 12 måneder.

Anniken Strønen Riise (21) er ledende tillitsvalgt for soldater i førstegangstjeneste:

– I dag møter mange opp og tror de skal ha 12 måneders tjeneste. Så viser det seg at de skal være i Forsvaret i 16 måneder, sier Riise, til Aftenposten.

Forsvaret har ønsket lengre førstegangstjeneste i flere år. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt kostet det allerede i 2013 mellom 300.000 og 600.000 kroner å utdanne én vernepliktig soldat. Dermed sparer man mye på å ha soldatene i noen måneder ekstra. Men de tillitsvalgte mistenker at 16 måneders tjeneste også har et annet mål:

– Vi vet at store deler av Forsvaret er kraftig underbemannet. 16 måneders tjeneste løser et behov på kort sikt. På lang sikt frykter vi en ødeleggende effekt. At færre ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste, sier Riise.

Forsvaret på sin side begrunner det med at de har hjemmel i lovverket til å holde på vernepliktige i inntil 19 måneder, men erkjenner at kommunikasjonen har vært for dårlig.

Forsvaret trenger folk og har i en årrekke vært helt åpne på at de er helt avhengige av verneplikten for å kunne sikre rekrutteringen av «kremen av norsk ungdom». Forsvarssjefen uttalte i fjor at det var ønskelig at man doblet inntaket for å fylle på. 

Det har også vært krefter i forsvaret som ønsker at vernepliktige skal kunne sendes til internasjonale operasjoner: 

6, 12 eller 16? (Forsvarets forum)

Forsvaret har i årevis ivret for en økende militarisering av det norske samfunnet. Mer om dette kan leses her: