1

Brasil: Solidaritet med røde bondeleirer

Solidaritet mellom bønder fra nord til sør i landet. Foto: AND fotoarkiv.

Våre brasilianske kamerater i A Nova Democracia har publisert en sak der fattigbønder viser solidaritet med Tiago dos Santos og Manoel Ribeiro-leirene. 

AND skriver at i slutten av oktober viste bønder organisert av Fattigbøndenes forbund (LCP) i Nord-Minas og  Sør-Bahia, gjennom en video, solidaritet med Tiago dos Santos og Manoel Ribeiro-leirene. Videoen kan ses nederst i denne artikkelen.

I videoen fordømmer bøndene beleiringa og den feige fordrivinga av bondefamiliene i Tiago dos Santos-leiren i Mumuta Paraná, utført av militærpolitiet i Rondônia den 10. oktober. Dette gjelder jorda som godseieren Galo Velho og lokale myndigheter ranet til seg. Dette var en hensynsløs handling som også var forbundet med en intens kampanje for demonisering og kriminalisering av kampen for jorda som tok sikte på fordriving, arrestasjoner og massakrer.

Bøndene hedret også kamerat Cleomar Rodrigues, som blei myrda for seks år sia i et forsøk på å kjempe for jorda, og de bekrefta at de vil fortsette å reise fana i solidaritet med alle bønder, svarte og urfolk.

De hilste og viste solidaritet til familiene i Manoel Ribeiro-leiren og den heltemodige motstanden i Santa Elina. 

Videoen avsluttes med at de som deltar roper slagord for jorda til de som arbeider på den og for agrarrevolusjon. De roper “død over godseierne!” og “leve bonde- og arbeidermakta!”