1

Frankrike: Protester mot ny repressiv lov

De siste ukene har det vært økende protester i Frankrike etter at den franske staten 17. november la fram et nytt lovforslag for “global sikkerhet”. Lovforslaget innebærer blant annet å gjøre “ondsinnet bruk” av bilder av fransk politi straffbart med ett års fengsel og bot på nærmere en halv million kroner.

Samme dag lovforslaget ble lagt fram markerte også jubileet for de gule vestene, som de siste to årene har kjempet heroisk mot den franske statens stadig mer intensiverte angrep på de borgerlig-demokratiske rettighetene og på de franske massenes velferd.

Kameratene i La cause du peuple omtalte lovforslaget i forrige uke, og har mobilisert bredt til nye demonstrasjoner over hele landet på lørdag.

Fra den franske statens side er formålet med lovforslaget å omorganisere forbindelsene og oppgavefordelingen mellom de tre hovedorganene for statens repressive styrker: politiet, gendarmeriet og den private sikkerhetssektoren. En omorganisering som regjeringspartiet La République En Marche iherdig forsøker å selge inn politisk som et tiltak for å “beskytte de som beskytter oss”.

Men ingen mengde med politisk retorikk eller korporativistisk organisasjonsånd er nok til å skjule faktumet at når det franske borgerskapet sier “oss”, så sikter de i realiteten til seg selv, og at det de i økende grad søker å beskytte seg imot er den rettmessige harmen til de franske massene.

Lovforslaget har blitt slaktet av en rekke organisasjoner, inkludert FNs menneskerettighetsråd og flere nasjonale rettighetsorganisasjoner i Frankrike, men ble likevel godkjent av den franske nasjonalforsamlingen tidligere denne uken og videresendt til behandling i det franske senatet.

Som de franske kameratene poengterer er det viktig og helt riktig å fordømme lovforslaget. Men det holdet ikke å kun fordømmet det, det må bekjempes:

“Akkurat som de Unge revolusjonære (Jeunes Révolutionnaires) som var til stede sammen med massene under samlingene som ble arrangert i går i opposisjon mot denne loven, skylder vi oss selv å foreslå alternativer og løsninger. Løsninger som bare kan uttrykkes og anvendes gjennom bred organisering av massene, for å forberede og i økende grad utvikle en kommunistisk front, det eneste organet som på lang sikt kan styrte den borgerlige staten og alle dens falske lover!”

Video fra demonstrasjonene:

https://www.france24.com/en/france/20201128-anger-at-police-beating-galvanises-french-protests-against-security-bill