1

Tyskland: Aksjoner på 200-årsjubileet til Friedrich Engels

Oversatt fra Dem Volke dienen, publisert den 29. november. 

I anledning 200-årsdagen til Friedrich Engels heiste revolusjonære 200 flagg med hammer og sigd natt til lørdag flere steder i Wuppertal. På dagen deltok de revolusjonære i en demonstrasjon. Politiet angrep markeringa for å identifisere deltakere, men dette blei forhindra av besluttsom motstand og de pågrepne blei frigjort.

For å feire 200-årsdagen til Engels, blei det utført en aksjon der 200 flagg blei heist natt til 28. november. Spesifikt i Wuppertal-Barmen, hvor Engels blei født og der demonstrasjonen skulle ta plass i anledning 200-årsdagen hans. Det blei heist flagg ved Engels’ hjem og forskjellige landemerker i byen, og i de proletære nabolaga kunne en lørdag se skinnende faner med hammer og sigd i morgensola.

Demonstrasjonen for å markere han, som en brei allianse hadde tatt initiativ til, starta klokka 15. Fra starten av var politiet til stedet og trakasserte deltakerne under påskudd av at flaggstengene var for tykke eller for lange eller at det var brudd på smitteverntiltak. Sjøl om flere og flere folk kom for å delta, hindra politiet markeringa i å spre seg til gatene og gjorde det dermed umuligt å følge smitteverntiltaket om å holde 1,5 meters distanse – samtidig argumenterte de for at de ikke ville tillate demonstrasjonen å starte, med mindre denne distanse blei holdt. Samtidig som  «Querdenker»-demonstrasjoner pågår i hele landet uten minimumsdistansen, masker eller følger smittevernhensyn – uten å bli angrepet av politiet. Politiet brukte denne dagen enhver unnskyldning for å trakassere og herske med demonstrasjonens deltakere fra starten av.

Opphetet av denne trakasseringa og forhindringsteknikken til politiet, som gjorde det umulig for demonstrasjonstoget å gå, fikk politiet ei blodig nese da de uten grunn forsøkte å dra ut to deltakere fra markeringa for å identifisere dem. Mens et halvt dusin snut, som ikke forventa en så kraftfull respons, lå på bakken nærma store deler av markeringa seg mens de ropte slagordet “Styrk den internasjonale solidaritet” slik at de som blei angrepet kunne bli frigjort. Også et annet forsøk på å utføre identifisering blei forhindra. Da politiet blei møtt med ei gruppe besluttsomme revolusjonære bestemte de seg for å ikke utføre flere identitetsjekker. Sjøl om politiet kalte inn store forsterkninger mot slutten, særlig på grunn av størrelsen på demonstrasjonen, blei markeringa avslutta med allsang av Internasjonalen ved Friedrich Engels sin statue, og deltakere forlot demonstrasjonen til sammen.

“Engels’ hjem”