1

Tyskland: Demonstrasjon mot Rondenbarg-rettssaken

Publisert på Dem Volke dienen 08. desember.

 5. desember deltok rundt 2.000 mennesker i en demonstrasjon i Hamburg mot «Rondenbarg-rettssaken». På G20 i juli 2017 var en spontan demonstrasjon på vei fra protestleiren til sentrum av Hamburg. I «Rondenbarg»-gata angreip politiet demonstrantene. Nå bør noen av demonstrantene tiltalt med høye fengselsstraffer, bare for å ha deltatt i demoen.

bild05123

3. desember 2020 starta rettssaken mot de tiltalte. Denne rettssaken er en del av heksejakten som har pågått i nesten tre og et halvt år nå, mot revolusjonære og kjempende masser, som kjempa i gatene i juli.

bild05124

Spesielt nå, når makthaverne utvikler hvit terror, det være seg i Hamburg, Leipzig, Berlin eller andre steder i BRD. Den revolusjonære bevegelsen må stå sammen mot denne represjonen, til tross for sine forskjeller. På demonstrasjonen mot represjon var det også et banner med slagordet: «Mot politistaten BRD: kjemp og forsvar deg!»

bild05125