1

Aksjoner i Norden

Våre kamerater i de andre nordiske landene har nylig publisert bilder og beskrivelser av blant annet de følgende aksjonene. Vi hilser den proletariske internasjonalismen aksjonene er sterke uttrykk for, og vi stiller oss bak kameratenes hyllester av både den avdøde kamerat Joselo fra Ecuador, og hilsener til formann Gonzalo.

Finland

6. desember for klassekamp (Røde Fane)

6. desember er Finlands nasjonaldag, og i flere år har nazister marsjert i hovedstaden Helsinki. Denne gangen avlyste Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) sin planlagte demonstrasjon, planlagt tross at organisasjonen på papiret er forbudt i landet, på grunn av “koronarestriksjonene”. De finske kameratene skriver at nazistene ikke viste seg offentlig.

Det gjorde derimot en gruppe revolusjonære, som organiserte en lyndemonstrasjon mot fascisme, politi og det regressive borgerlige diktaturet, på en sentral og travel plass foran rådhuset i byen Tampare. Stedet er historisk i seg selv, for det var her den berømte “røde deklarasjonen” ble lest opp i 1905. Demonstrasjonen heiste den røde fana til marxismen-leninismen-maoismen, og viser utviklinga av de maoistiske kreftene i landet, i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen.

En tale ble holdt og løpesedler ble delt ut og et dusin masser samlet seg for å høre og interagere med kameratene.

“Ingen fred uten rettferdighet – våg å kjempe!”

Danmark

Aktion til støtte for Kammerat Joselo (Socialistisk revolution)

Et sted i København kan kameratene beskrive graffiti som er satt opp i solidaritet med kameratene i Ecuador, Ecuadors Kommunistiske Parti – Røde Sol (PCE-SR), som nylig mistet en av sine grunnleggere: kamerat Joselo. Kamerat Joselo lever videre i de bankende røde hjertene til verdens revolusjonære, og i kampen til det internasjonale proletariatet.

“Heder og ære til kamerat Joselo! Leve PCE-SR!”

Aktion i anledning af 86 året for Formand Gonzalos fødsel (Socialistisk Revolution)

Et stort veggmaleri er satt opp et sted i Storkøbenhavn, for å hedre formann Gonzalo på hans fødselsdag 3. desember, som også er markeringsdagen for Folkets Frigjøringshær (EPL) i  Peru.

Sverige

Heder och ära till Kamrat Joselo (Kommunistiska Föreningen)

Kameratene fra Kommunistiska Föreningen skriver om aksjoner gjennomført i Göteborg, der det blant annet er malt “Heder og ære til kamerat Joselo”. Andre maoistiske slagord er også satt opp.