1

Tyrkia: Yeni Demokrasi lar seg ikke kneble!

Redaktøren for den tyrkiske revolusjonære avisa Yeni Demokrasi (Nytt Demokrati), Tuba Apaydın, er dømt til 30 måneders fengsel for å propagandere for TKP/ML, PKK og DHKP-C, og andre partier som driver væpna kamp i landet. Apaydın blei anmeldt på bakgrunn av nyheter og artikler publisert i to nummer av avisa utgitt i juni og november 2019. 

Våre brasilianske kamerater i A Nova Democracia skriver at et av nummeret i anmeldelsen, var utgave 39, med tittelen “Vi lærer av massene, vi går med massene”. Med henvisning til avsnitt fra «Gerillaerkrig og massenes rolle», «Kaypakkayas 11 prinsipper» og «Udødeliggjort i kampen» i avisen beskyldes redaktøren for å ha «propagandert for en organisasjon». Apaydın står fast på at artiklene er informative, at å forsvare Kaypakkayas tenkning ikke er en forbrytelse og er innenfor lovene for ytringsfriheten.

Den andre utgaven han dømmes for, utgave 49, blei konfiskert og prøvd for ni domstoler i Istanbul. Politiet har også gått til til retten for å beslaglegger avisa fra bokhandlere som har trossa deres trusler og påbud og fortsatt med å selge avisa. Etter avgjørelsen om inndragning blei det iverksatt etterforskning for å «propagandere for TKP / ML» og «appellere til organisert motstand». 

På nettsida si skriver Yeni Demokrasi:

 
“Avisa vår, Yeni Demokrasi, hvis nettside stadig sensureres og hvis trykte publikasjoner blir saksøkt, vil ikke la seg kneble i møte med press, forbud og straffer, vil fortsette å holde den revolusjonære pressetradisjonen levende og offentliggjøre sannheten.”

Tyrkia: Yeni Demokrasi lar seg ikke kneble!