1

Engels til J. Becker i Genève


Denne teksten er henta fra Marx-Engels-Lenin, Anarkisme og anarko-syndikalisme utgitt av forlaget Ny Dag i 1976. Det kan ha forekommet feil i teksten under digitaliseringsarbeidet.Engels til J. Becker i Genève

London, 16. desember 1882

. . . Anarkistene begår selvmord hvert år og gjenoppstår fra graven hvert år, og dette vil fortsette helt til anarkismen blir forfulgt for alvor. Den er den eneste sosialistiske sekt som virkelig kan tilintetgjøres ved forfølgelse. For dens evige nyoppstandelse skyldes at det alltid fins pretensiøse folk som vil spille en viktig rolle med minst mulig innsats. Det ser ut som om anarkismen er som klipt og skåret for dette. Men ta en risiko var det sant, sa’n! De nåværende forfølgelsene mot anarkistene i Frankrike vil skade disse folkene bare hvis de presterer annet enn falske foregivender og politisvindel. De som får ta støyten er fattiglemmene – gruvearbeiderne i Montceau. For øvrig er jeg blitt så vant til disse anarkistiske narrestrekene at det er blitt naturlig for meg å se denne klovnekarikaturen ved siden av den virkelige bevegelsen. Anarkistene er farlige bare i land som Østerrike og Spania, men selv der bare midlertidig. Også Jura med sitt urmakeri som overalt drives i spredte hytter synes å være dømt til å bli et brennpunkt for dette vrøvlet, og dine knyttneveslag vil antakelig gjøre dem godt.

Offentliggjort første gang i boken F. Engels: «Glemte brev (brev fra Engels til Johann Philipp Becker)»,

Berlin 1920