1

Engels til P. Inglesias i Madrid


Denne teksten er henta fra Marx-Engels-Lenin, Anarkisme og anarko-syndikalisme utgitt av forlaget Ny Dag i 1976. Det kan ha forekommet feil i teksten under digitaliseringsarbeidet.


Engels til P. Inglesias i Madrid

(Kladd)

London, 26. mars 1894

. . . Hva angår anarkistene, er de kanskje på nippet til å begå selvmord. Denne voldsomme feberen, denne salutten av vanvittige skjendigheter, som til sjuende og sist var betalt og provosert av politiet, kan ikke unngå å åpne øynene endatil på borgerskapet når det gjelder karakteren av propagandaen fra disse galningene og provokatørene. Selv borgerskapet vil i det lange løp forstå at det er idioti å betale politiet, og anarkistene gjennom politiet, for å sprenge i filler selve bursjoaen som betaler dem. Og enda om vi selv nå får lide for den borgerlige reaksjon mot anarkistene, vil vi vinne på lengre sikt fordi det denne gangen vil lykkes oss å få verden til å forstå at det er et svelg mellom oss og anarkistene.

Utgitt første gang på russisk i K. Marx og F. Engels «Verker», første utg. bd. XXIX, 1946