1

India: Leve PLGAs 20-årsjubileum!

Våre kamerater i New Epoch Media har publisert en støtteerklæring til Folkets Geriljafrigjøringshær (PLGA) i India. Geriljahæren kjemper under ledelse av Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) – CPI (Maoist) – og vil markere sitt 20-årsjubileum med en “årslang aksjon” fra og med 2. desember.

Folkekrigen i India har pågått i femti år, gjennom flere forløpere til dagens PLGA. Folkekrigens fane ble reist under Naxalbari-opprøret, inspirert av formann Maos tenkning og av kulturrevolusjonen i Kina, først under ledelse av CPI (m-l). PLGA ble stiftet av en av CPI (Maoist) sine forløpere (kjent blant annet som People’s War Group) 2. desember i år 2000, og skjedde altså før stiftelsen av CPI (Maoist) i år 2004.

I stedet for den vanlige uken for feiring av stiftelsen og minnesmarkeringer for martyrene, har partiet innledet et helt år av handling for å utvide og styrke PLGA. Den sentrale militærkommisjonen, som leder hæren på vegne av partiet, har gitt ut en omfattende rapport med tall over PLGAs militære aksjoner. Siden 2001 har de registrert at de har drept 2958 sikkerhetsstyrker og soldater fra den reaksjonære staten, samt såret 3507. 222 reaksjonære politikere og 1105 agenter og spioner er likvidert. De har erobret 3208 forskjellige skytevåpen og 152.899 runder ammunisjon. PLGA har gjennomført 208 store, 318 mellomstore og 3948 små aksjoner gjennom de 20 årene av sin eksistens.

De rapporterer også at 4483 kadre, inklusive 294 soldater fra PLGA, er blitt udødeliggjort som martyrer i samme periode. PLGA har også møtt store utfordringer, som “Operasjon Green Hunt” fra 2009 til 2017, hvor den reaksjonære indiske staten har forsøkt å utrydde bevegelsen med hjelp av militære rådgivere fra USA. I kampanjen har den gamle staten anvendt massakre og folkemord mot massene.

Tvers gjennom den reaksjonære kontrarevolusjonen vil folkekrigen marsjere videre, og PLGA vil markere to tiår av heltemodig kamp for den nydemokratiske revolusjonen i India.

Lenge leve PLGAs 20-årsjubileum!