1

Rudolf Nilsen: Fred på jord

Rudolf Nilsen er en av de største dikterne som det norske proletariatet har brakt frem. Dette diktet med juletema ble gitt ut i diktsamlingen «Hverdagen» i 1929, samme år som Nilsen døde av tuberkulose


FRED PÅ JORD 

Rudolf Nilsen
Hverdagen 1929

Så blev det da jul som det gjør hvert år, 
og julefest holdtes i hver en gård 
så langt som den hellige kristenhet når. 

Og ribbe og surkål og øl og dram 
man åt og drakk for å ære ham 
som fødtes i armod og døde i skam. 

Og prestene gjentok de eldgamle ting. 
Men noe var nytt. For med radio kring 
blev talene sendt – som på engleving! 

I eteren bruste velsignede ord 
som dengang da byrdene hørte et kor 
der sang det utrolige. Fred på jord! 

Fabrikkherren likte det bibelsted 
og tenkte på: hvordan slå lønnen ned 
og likevel sikre sig arbeidsfred? 

Politichefen syntes det også var godt, 
og gudskjelov hadde han nylig slått 
et oprør til jord og bragt statsskuten flott. 

Rebellene satt nu bak lås og slå 
og hadde det fredfullt og ventet på 
den dødsdom de alle var viss på å få. 

Og forsvarsministeren følte sig vel 
som aldri tilforn noen julekveld. 
Hans virke for freden var kronet med hell. 

For fredsgarantien er vebnet makt. 
Og den skulde ingen få ødelagt 
med vennskapstraktat eller avrustningspakt! 

Og utenriks-statsråden var også glad 
at freden var innført så fort og bra 
i Samoa og Nicaragua. 

De innfødte truet med litt av hvert, 
men heldigvis hadde en giftgass-ekspert 
til advarsel gitt dem en kraftig snert. 

Hver eneste sjel i vår kristenhet 
blev løftet på bølger av kjærlighet 
For fred er det beste – som alle vet. 

Men alle de drepte på ærens mark 
de utstøtte bare et uhørlig hark, 
og hemmelig gav de hverandre et spark. 

Under Arc de Triomphe lå en ukjent soldat. 
Han snudde sig ikke. Han var vel for lat. 
Og hadde så ofte hørt lignende prat.