1

Tyrkia: TKP/ML – Begravelse for kameratene Nubar, Özgür og Asmin

Publisert 20. desember. Sist oppdatert den 25. desember. Oversatt fra en artikkel på NewEpoch Media. Bilder og video er fra den tyrkiske revolusjonære avisen Yeni Demokrasi.


Likene til de myrdede kameratene Nubar, Özgür og Asmin kunne endelig bli gravlagt etter flere måneder med kamp for å få returnert likene. På gravplassen i Sanigazi ble likkistene båret til lyden av kraftfulle slagord, eder og ett minutts stillhet.


Politiet forsøkte å skremme vekk deltakerne, og de forsøkte å avbryte begravelsesseremonien. Hundrevis av tanks forsøkte å forhindre transporten av de falne kameratene. De revolusjonære beskyttet kistene, og mens de bar kistene holdt de de røde fanene høyt og ropte “Geriljasoldater dør ikke, lenge leve folkekrigen!”


Selv om flere ble forhindret fra å delta på grunn av reaksjonen, viser den massive deltakelsen under deler av seremonien, styrken og besluttsomheten til de revolusjonære og partiet.

Revolusjonens martyrer er udødelige!

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen!