1

Irland: Nyttårsuttalelse fra Irish Socialist Republicans

Publisert på Facebook-sida Anti Imperialist Action Ireland 01.01.21


Irish Socialist Republican nyttårsuttalelse 2021

Ledelsen for Irish Socialist Republicans hilser til våre medlemmer, støttespillere, kamerater og venner i inn-og utland. Spesielt sender vi nyttårshilsenen til Anti Imperialist Action Ireland og Macradh – Irish Socialist Republican Youth og hilser deres vedvarende engasjement for å gjenreise den forente irske folkerepublikken gjennom kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon.

På denne tiden av året sender vi vår solidaritet til alle revolusjonære fanger i Irland og over heile verden, kamerater som ender opp fengsla bare for å ta aktiv del i kampen mot kapitalisme og imperialisme. Når vi utvider vår solidaritet til revolusjonære krigsfanger, gjør vi det i mer enn bare ord, og det kommende året vil vi fortsette å ta solidariske initiativ på gatene. Vi benytter anledninga til å gjenta kravet vårt om umiddelbar løslatelse av kamerat Amhad Saadat, den fengsla generalsekretæren i Folkefronten for Palestinas frigjøring, formann Gonzalo, leder av Perus Kommunistiske Parti (PKP) av Leonard Peltier fra American Indian Movement og Georges Abdallah, den libanesiske kommunisten og livslange palestinske motstandskjemperen, holdt i fange av den franske staten i over 40 år nå. Her hjemme krever vi umiddelbar stopp av utleveringa av de irske republikanere Liam Campbell og Ciaran Maguire.

Irish Socialist Republicans konstaterer at 2020 har vært et vanskelig år for familier og lokalsamfunn i Irland som følge av covid-19 og at disse vanskelighetene blei gjort verre av de økonomiske implikasjonene i arbeiderklassen og ved  fristatens og den britiske imperialismens miserable svikt. I skarp kontrast til etableringas handlinger, hilser vi frontlinjearbeidere over heile Irland som under svært vanskelige omstendigheter og stor fare for seg selv har satt inn en trojansk innsats og har demonstrert at det er arbeiderklassen som er essensiell og innehar reell makt i samfunnet.

2020 var også et viktig år for Anti Imperialist Action. Til tross for restriksjonene i samfunnet har organisasjonen fortsatt å vokse, med mengder av nye rekrutter over heile Irland som slutter seg til kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon. Til tross for nedstengninga, har vi klart å fortsette vår revolusjonære aktivisme og ære våre døde patrioter. Mest inspirerende i år har vært antallet revolusjonær ungdom over heile landet som blir med i Anti Imperialist Action fordi de ser på irsk sosialistisk republikanisme som den revolusjonære ideologien som vil lede arbeiderklassen til seier. Ved sida av og som følge av disse faktorene, nådde Anti Imperialist Action en viktig milepæl i år, og nå har vi en organisert tilstedeværelse i alle byer i de seks okkuperte fylka. Dette er ingen liten prestasjon for en organisasjon som bare er tre år gammel og demonstrerer veksten av den irske sosialistiske republikanismen til en virkelig nasjonal bevegelse. Vi oppfordrer alle våre støttespillere på tvers av de 32 fylka til å bli en del av dette voksende momentet og å gjøre 2021 til året du tar din plass i rekkene i kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon. Ta et standpunkt for klassen din og landet ditt. Bli med på motstanden i dag – du trengs i slagene framover.

Ettersom 2021 gryr forblir Irland en koloni og en semikoloni, utnytta og okkupert av imperialisme. Seks av våre fylker er under direkte militær okkupasjon av britisk imperialisme, mens de andre 26 utsettes for semikolonialisme av britisk, EU og nordamerikansk imperialisme. Landet vårt fortsetter å være ulovlig oppdelt og administrert av en garnisonklasse i begge de kunstige småstatene, totalt underlagt imperialismen. Alle problemene den irske arbeiderklassen står rett ovafor flyter ut fra denne situasjonen, og det er derfor oppdeling og imperialistisk okkupasjon er hovedmotsigelsen i Irland og derfor er kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon primær. Det er alle revolusjonæres plikt å spille ei aktiv rolle i kampen for å bekjempe imperialisme og kontrarevolusjon og å gjenoppbygge den samla irske forkerebublikken, den sosialistiske republikken. 

For at kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon skal lykkes, må alle progressive krefter forenes til en brei antiimperialistisk front med det formålet. Vi er forplikta til denne oppgava, og vi oppfordrer alle individer og organisasjoner som mener alvor i kampen for frihet og sosialisme i Irland til å ta del i diskusjon og debatt med oss dette året om utviklinga av en brei antiimperialistisk front for å lede kampen for nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon.

I heile 2020 spilte aktivistene våre ei ledende rolle i kampen mot Storbritannias høyreekstreme i Irland og deres innsats for å få fotfeste for fascismen i landet vårt. Ved ei rekke avgjørende anledninger slo, en samla front antifascister bestående av sosialistiske republikanere og andre progressive, ned fascismen i gatene over heile landet. Vi hilser og utvider solidaritet til alle som mobiliserte under ledelse av Anti Fascist Action Irland og vi gleder oss til å stå ved siden av dere i det kommende året. Vi sier igjen klart og tydelig at fascister aldri får lov til å organisere eller mobilisere i Irland, og vi fortsetter å opprettholde den prøvde og testa politikken med ingen plattform. Å jobbe med likesinnede folk for å bygge opp den all-irske antifascistiske motstanden vil forbli en av de viktigste prioriteringene for Irish Socialist Republicans i det kommende året og vi oppfordrer alle som ønsker å se fascismens nederlag til å bli med oss å fullføre denne oppgaven. Mens militant antifascisme er viktig og nødvendig, er arbeiderklassens initiativ og samfunnsstrukturer for å bekjempe rasisme og direct provision (en inhuman asylpolitikk, o.a.) av grunnleggende betydning for å knuse høyreekstreme. Det er en plass for alle i kampen mot fascisme og i den revolusjonære bevegelsen. Involve deg.

Irish Socialist Republicans gjentar vårt engasjement for å føre klassekampen og bekjempe og kjempe mot arbeiderklassens fiender, det være seg utnyttende arbeidsgivere, utleiere eller imperialistiske gribber som driver rovdrift på samfunna våre. Gjennom heile 2021 vil vi trappe opp aktivismen vår for å motstå utkastelser, bygge revolusjonære fagforeninger og kjempe for offentlige boliger.

Irish Socialist Republicans insisterer på at revolusjon er den eneste veien til seier for arbeiderklassen. Reformisme, revisjonisme og parlamentarisme er våre fienders verktøy for å holde klassen vår utnytta og undertrykt og må avvises. I løpet av de neste 12 månedene vil vi fortsette å utvikle boikotten av kapitalistiske og imperialistiske valg og utvikle det sosialistiske republikanske alternativet av arbeiderklassens maktstrukturer på deres plass, motstandskomiteene, motstandssentre og revolusjonære folkestyrer over heile landet som vil bli de fungerende institusjonene for den samla irske folkerepublikken proklamert i 1916 og etablert i 1919.

Når vi går inn i 2021 er sosialistisk republikanisme gjenoppstått og motstanden utvikler seg på heile Irland. Starry Plough heises skamløst som vår fane og motstanden er klar til å bruke alle nødvendige midler for å oppnå våre revolusjonære mål. Vår kamp er for å ta makt til arbeiderklassen og sosialistrepublikken. Det er grunnleggende.

La 2021 bli et år med aktivisme for å bringe folkelige kamper i spissen og for å styrke og videreutvikle kamporganisasjoner i den irske arbeidsklassen.

Med ordene til kommandant James Connolly, som skisserer intensjonene til Irish Citizen Army i 1915, “Men det kan være for andre, for oss av medborgerhæren er det bare ett ideal – et Irland styrt og eid, av irske menn og kvinner, suverent og uavhengig fra kjerna til havet, som fører sitt eget flagg ut over alle havene.”

Storbritannia, kom deg ut av Irland!

Kjemp og gjør motstand i mot imperialisme og kontrarevolusjonen!

Bli med i motstandsbevegelsen – Gjenoppbygg den samla irske folkerepublikken!

For nasjonal frigjøring og sosialistisk revolusjon!

Beir Bua

An Lár Choiste

Irish Socialist Republicans