1

Hold myndighetene ansvarlig

Det er hovedsakelig Norges enorme rikdom, lave befolkning og relativt lave befolkningstetthet som gjør at landet klarer seg bedre enn de fleste i møte med pandemien. Regjeringen og politikerne er minst like udugelige i Norge som i andre land, og må stilles til ansvar for den langvarige seigpiningen av samfunnet.

Det finnes en rekke steder i verden hvor store utbrudd har blitt kvalt. Det finnes områder med millioner av innbyggere, for eksempel i Kina, hvor pandemien er tilnærmet utryddet. Det beviser over enhver tvil at dette hadde vært mulig, også i Norge. At det ikke er skjedd, men at det tvert imot både brukes antidemokratiske og repressive tiltak som begrenser forsamlinger og bevegelsesfrihet, samtidig som smitten igjen har vokst(!), er et klart bevis på regjeringens udugelighet.

Regjeringens udugelighet er et uttrykk for krisa i imperialismen. Hvorfor kan enkelte land stenge ned og ved tester og kartlegging nesten fjerne viruset, mens verdens rikeste land i Europa og Nord-Amerika synes å være forsvarsløse mot pandemien? Det er uttrykk for at de ikke har “råd” til å stoppe viruset. I stedet har de satset på å “flate ut kurven”, og dermed legge til rette for en langvarig seigpining og, som vi nå ser, at viruset får utvikle seg hos mange slik at vi får mutasjoner.

Dette skjer i en imperialisme hvor profittraten er blitt svært lav, det vil si at marginene for kapitalistenes produksjon er lave. Det skjer i et samfunn hvor kutt, innstramminger, “effektivisering”, privatisering og liberalisering har preget helsevesenet. Slik får man kombinasjonen av at “markedet” (kapitalistene) ikke tåler store begrensninger og helsevesenet slett ikke er klar for å takle en pandemi.

At hele systemet er skyldig fritar ikke regjeringen eller Stortinget for ansvaret. De representerer systemet og deres inkompetanse har krevd liv, har påført befolkningen alvorlige problemer med tanke på psykisk helse, utdanning og friheten til å samle seg og bevege seg, og dette uten å lykkes i å stoppe viruset.

Deres inkompetanse har den siste tiden særlig vist seg i lavt tempo for vaksinasjoner og de voksende motsigelsene og uenighetene blant politikerne. Det avslører et system og politikere som ikke evner å beskytte folket.