1

Brasil: Bønder kjemper for jorda

Publisert av A Nova Democracia 22.01.2021


RO: Manoel Ribeiro-leiren blir angrepet igjen og bøndene gjør motstand – se videoen!

Bønder kjemper mot et feigt angrep fra politi og væpna menn på vegne av godseierne. Januar 2021.

Dette er en følge av opptrappinga av den reaksjonære volden fra latifundioene1 og den gamle staten mot bøndene i Manoel Ribeiro-leiren.

Bønder rapporterte om uvanlig bevegelse på Nossa Senhora-eiendommen, mellom klokka 18 og 20 på kvelden 20. januar: en politibil kom inn i hovedkvarteret. 4 lastebiler, biler og motorsykler streifa langs hovedveien som går til Chupinguaia (linje MC01) og på veiene inne i latifundioen fløy ei drone over leiren. Campere rapporterte at væpna menn deretter skøyt med en storkalibra pistol på en av Manoel Ribeiro-leirens sikkerhetsposter.

På grunn av tilstedeværelsen av politibilen i latifundioens hovedkvarter, var disse forbrytelsene begått av væpna menn fra Nossa Senhora-latifundioen gjort i samarbeid med politiet. Dette er sikkert, men gitt historia til Brasil, spesielt i Rondônia, er det sikkert at dette var nok en sak der politiet fungerer som privat sikkerhet for latifundio.

Familiene i Manoel Ribeiro-leiren fortsetter å kjempe for det siste jordstykket, som er vanna med blodet fra de heroiske stridende i Corumbiara.

Bønder forhindrer forsøk på ulovlig utkasting. Januar 2021. 

Bønder fra Manoel Ribeiro-leiren avviser politi og væpna menn en heil dag med motstand

Bønder kjemper imot med å brenne barrikader og fyrverkeri. Januar 2021. 

Familier fra Manoel Ribeiro-leiren motsto kraftig angrep fra politiet og grunneierne som strakte seg over heile 18. januar.

Etter latifundios fåfengte forsøk på å skremme bønder ved å sende væpna menn inn i det okkuperte området, gjennomførte dusinvis av politi fra forskjellige politimyndigheter to angrep mot familiene.

Arbeiderne fikk filma angrepene.

Se videoen:

Væpna menn fra latifundioen prøver å skremme bøndene

I følge familiens rapport kom det tidlig den 18. to menn fra Nossa Senhora-latifundioen, med korte våpen i beltet og en av dem med hette, mot leiren i en lastebil (med hvitt flagg) og nærma seg en av portene i det okkuperte området.

Væpna menn nærmer seg Manoel Ribeiro-leiren. Januar 2021. 

Da de innså at bøndene ikke blei skremt, sa de at de bare ville snakke og at de ønska at arbeiderne skulle forlate området og hevda at de trengte å flytte kveg for godseieren. 

Stilt overfor trusler samlet bøndene seg og sto fast og nektet å forlate stedet.

Bønder reiser en barrikade for å hindre politiets invasjon av leiren. Januar 2021. 

I koordinert aksjon med latifundioen gjør politiet et mislykka forsøk på utkasting 

Politiet prøver å utføre ulovlig utkasting ved Manoel Ribeiro-leiren. Januar 2021. 

På ettermiddagen samme dag, rundt klokka 15.00, oppdaga familiene syv politibiler som kom til latifundo-hovedkvarteret. Så, sammen med bondens pickuper, dro politiet mot Manoel Ribeiro-leiren for  å utvise bøndene fra Fazenda Nossa Senhora.

Militærpolitiets kjøretøy og andre mørkt kamuflerte kjøretøy fra spesialtropper som bøndene ikke kunne identifisere, deltok i angrepet.

Rundt 30 politibetjenter med skjold og i angrepsformasjon, konfronterte familiene i leiren i en hatefull ulovlig operasjon.

Kjøretøy og politi prøver å utføre ulovlig utkasting ved Manoel Ribeiro-leiren. Januar 2021. 

Som svar på framrykket til de undertrykkende kreftene som trua med å invadere en del av det okkuperte området, satte bøndene opp brennende barrikader og tente på fyrverkeri.

Heile tida fordømte bøndene den kriminelle karakteren til operasjonen som blei utført uten mandat, og uansett var absurd på grunn av sin antifolkelige natur. “Å kjempe er ikke en forbrytelse!”, “ Sjøl om situasjonen blir verre, er dette vår jord!”, “Hvis bonden ikke planter, kan ikke byen spise lunsj eller middag!”, “1, 2, 3, 4, 5, tusen, forbundet avanserer i heile Brasil!”, “Væpna menn fra latifundioen!”, ”Denne jorda har ikke noe eierskap. Godseierne tok alt”, “Denne jorda tilhører tidligere Santa Elina! Denne jorda tilhører folket”, ropte arbeiderne midt i kampsanger.

Bønder motstår et forsøk på ulovlig utkasting ved Camp Manoel Ribeiro. Januar 2021.  

Politiet blokkerer veien

Politiet og kjøretøyene sperret deretter hovedveien som går gjennom de nærliggende revolutionære områdene og går til leiren. Kjøretøy fra militærpolitiet og miljøpolitiets opprørspoliti blei identifisert.

Familiene var organiserte med røde flagg, sang kampsanger, slagord og heva arbeidsredskapene sine.

Mot den pulserende motstanden løfta kjøretøyene etter omtrent en halv time blokkeringa, dro til hovedkvarteret til Nossa Senhora Aparecida-gården, hvor de stoppa, og trakk seg tilbake til byen Chupinguaia.

Politibetjenter fjerna flagg og skilt som indikerer inngangen til Manoel Ribeiro-leiren, nok ei ulovlig handling, da de blei plassert på bøndenes private eiendommer. Morgenen etter veide  flaggene allerede igjen på de samme stedene, erstatta av bøndene.

Manoel Ribeiro-leiren utsettes for enda et forsøk på utkasting. Januar 2021. 

Bønder fordømmer forbindelse med lokale godseiere

Arbeidernes mistanke om at andre godseiere i regionen støtter Nossa Senhora Aparecida-latifundioen vokser. 

Ifølge rapporter fra bønder i nærliggende områder har det i hovedkvarteret til Nossa Senhora-gården i tre dager før angrepene vært uvanlig aktivitet med forskjellige biler og lastebiler.

Den raske og konstante inn- og utkjøringa av kjøretøy som blei rapportert av beboerne, kan skyldes et mulig møte med de lokale grunneierne, der den ene er jordtyven Antenor Duarte, kjent for å være en av de ansvarlige for den avskyelige forbrytelsen som skjedde i 1995, kjent som “Corumbiara-massakren”. 

I tillegg stoppa tilstedeværelsen av de væpna mennene om natta på veien nær innganga til latifundio-hovedkvarteret.

Som vi påpekte i vår siste artikkel, skyldes denne forbindelsen av grunneierne frykta for at flere jordløse bønder og arbeidsledige fra nabokommunene vil følge eksemplet fra Manoel Ribeiro-leiren og ta over andre store eiendommer, framtvunget av den alvorlige krisa.

I Manoel Ribeiro-leiren hindrer bønder et forsøk på ulovlig utkasting. Januar 2021.