1

Vellykket krig i Afghanistan, for hvem?

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) hevder krigen i Afghanistan har vært vellykket. Mer enn 100.000 drepte og 2,5 millioner flyktninger er konsekvensene, men Bakke har halvveis rett: Selv om det afghanske folket har tapt enormt, så har Norge tjent på krigen.

I 2020 ble det drept anslagsvis 2.958 sivile og ytterligere 5.542 ble såret. Taliban kontrollerer halvparten av landet og vil komme i en maktposisjon innen staten også etter forhandlingene med USA. 

Bakke mot statens eget Godal-utvalg

Å oppsummere krigen som vellykket er mer en reflektering av hvor Bakke Jensen står enn en korrekt beskrivelse av virkeligheten. Det fremstår som rein ønsketenkning, noe også det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget skreiv 2016.

Den gang oppsummerte Godal-utvalget at Norge hadde tre mål med sitt engasjement i Afghanistan. Disse var: 1. Vise støtte og lojalitet overfor USA og NATO. 2. Sørge for at Afghanistan ikke blir et internasjonalt bolverk for terrorisme. 3. «Bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom fredsarbeid og langsiktig bistand».

De virkelige konsekvensene av krigen

I korte trekk kan krigen oppsummeres slik: Gjennom 20 år har USA-imperialismen, og dens allierte – deriblant Norge, herjet militært i Afghanistan. Ingen er sikre på hva dette har kostet, verken i kroner eller menneskeliv. FN beregner at det i 2019 var gått tapt mer enn 100.000 menneskeliv i løpet av krigens gang. Den utstrakte bruken av luft- og droneangrep har det tidligere blitt uttalt at man ikke har så god kontroll på hvem man faktisk dreper i disse angrepene.

FN anslår at ca 2,5 millioner afghanere er drevet på flukt. De utgjør den største flyktningegruppen i Asia og er den nest største i verden forøvrig.

Godal-utvalget meldte i 2016 at grupper som Taliban da var på sitt sterkeste siden krigens start i 2001. Nå er de enda sterkere.

Enorm bistand for å betale korrupte USA-lakeier

Utvalget skriver også «Den norske innsatsen har utgjort en svært liten del av den totale ressursbruken i Afghanistan. Den har følgelig ikke bidratt til å endre hovedbildet av utviklingen i landet».

Afghanistan var for få år siden det landet i verden som har mottatt mest bistand i verden, og rapporten slo også fast at i 2014 var landet verdens mest bistandsavhengige land. Denne bistanden har i liten grad bygget opp det afghanske samfunnet, men tvert imot sendt korrupsjonen opp i nye høyder og gjort landet avhengig av bistand.

Norge har profitert på krigen

Av disse tre målene er det kun ett som kan sies å være innfridd. Godal-utvalget konkluderer med at Norge villig har stilt opp som lydig hund for USA-imperialismen, og dermed vist at Norge er en krigerstat å regne med.

Men den norske staten er ikke bare lydig mot USA, den er en sjølstendig imperialist. Et faktum som ofte blir oversett av norsk “venstreside”. Det norske borgerskapet har sine egne imperialistiske ambisjoner og interesser.

Krigen i Afghanistan har vært en gullgruve for norske kapitalister og den har åpna landet for norske selskaper. I tillegg er flere norske selskaper aktive, og norske NGO-er driver svære prosjekter på bistandsmidler og gjerne i samarbeid med storselskapene. 

Det betyr ikke at selve okkupasjonen har vært direkte lønnsom i kroner og øre, men den har plassert den norske staten og kapitalen som en sterk militær, politisk og økonomisk aktør midt i Asia. I nabolandene driver norske storselskaper sin lønnsomme virksomhet og det norske militærvesenet får trening og erfaring i imperialistisk krig. Ringvirkningene av å delta i slik krig, er i dette systemet svært lønnsom for norske ledere. 

Norges aktivitet i Afghanistan har styrket Norges posisjon i Nato (Stoltenberg som generalsekretær) og i FN (hvor Norge har fått ansvaret for FN-innsatsen i Afghanistan). Dette er en del av den norske statens strategi for å posisjonere seg i internasjonale organisasjoner og samarbeid på en måte som ikke står i samsvar med landets størrelse. Militære bidrag og enorm finanskapital brukes av det norske borgerskapet til å posisjonere seg geopolitisk, noe som igjen bereder grunnen for investeringer og handel.

Når man legger dette til grunn, kan man forstå at forsvarsminister Bakke Jensen oppsummerer krigen som vellykket.

Men for Afghanistan har Norge og de øvrige NATO-statenes terror ikke bidratt til noe annet enn å slenge landet ut i en negativ spiral av vold, narkotikaproduksjon og bistandsavhengighet.

Bilde: Opiumsproduksjonen har nådd nye høyder under yankee-okkupasjonen.

Har NATO seiret militært?

Forsvarsministeren hevder overfor NRK at NATO vant militært i Afghanistan. Det var ikke ute på slagmarken de vestlige styrkene og den afghanske regjeringshæren gikk på nederlag sier han.

Årsaken til at NATO fortsatt står fast i Afghanistan handler om noe helt annet.

– Vi burde tenkt mer langsiktig. Det holder ikke bare å vinne kampene. Vi må også vinne folket. Det må bygges en stabil stat og en varig fred. Først da er krigen vunnet.(..), sier Bakke-Jensen.

Det samme hevdet tidligere amerikansk president Barack Obama i 2011 om Vietnam. «USA vant alle de store slagene i Vietnam. Hvert eneste ett».

Men krig vinnes ikke av å utkjempe slag, ihvertfall ikke av slag alene. Og man vinner ikke folk ved å bombe hjemmene deres, drepe familiene deres og å plyndre landet deres.

Våpen er viktig, men ikke det viktigste i en krig. Folk er det viktigste i en krig. En imperialistisk okkupant som USA eller Norge vil aldri kunne vinne. Det kan myrde, terrorisere og fordrive folk i millioner, men de vil aldri vinne. Ikke på lang sikt.

«Lage vansker, lide nederlag, lage vansker igjen og lide nederlag igjen helt frem til undergangen, det er den logikken imperialistene og de reaksjonære verden over følger når de tar seg av folkets sak, de vil aldri svikte denne logikken.» 

– Mao Zedong

Referanser

Afghanistan: Civilian casualties exceed 10,000 for sixth straight year

20 år i Afghanistan: – Det var riktig å gå til krig med USA

Staten utpekte utvalg: Slakter Norges krigføring i Afghanistan

Sterk kritikk av Norges innsats i Afghanistan

FN-sambandet: Bistand mottatt

Life as a drone operator: ‘Ever step on ants and never give it another thought?’

Afghanistan-krigen gullgruve for norsk selskap

Vil ha norske oljeselskap til Afghanistan

Norge får FN-ansvar for Afghanistan

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan