1

Leve samefolkets dag!

Bilde: Fra Kampkomiteens markering av samefolkets dag i Kristiansand.

I går 6. februar ble samenes nasjonaldag markert, også kjent som samefolkets dag. Dagen markerer 104 år siden det første samiske landsmøtet i Tråante/Trondheim i 1917, og ble av samekonferansen i 1992 vedtatt som samenes nasjonaldag.

Framfor alt markerer 6. februar det samiske folkets kamp – både i fortid og nåtid – mot de nordiske imperialistiske statenes kolonisering av tradisjonelt samiske kjerneområder, mot fortrengning og undertrykking av det samiske folket, og for reell selvråderett og frihet for den samiske nasjonen.

Kampen for samiske rettigheter har også tatt form av revolusjonær vold og aktiv sabotasje, for eksempel under Kautokeino-opprøret og i aksjoner knyttet til utbygging i den såkalte Alta-saken. Verdt å nevne er aksjonen for å sprenge broen over Tverrelvdalen i 1982.

Det samiske folket har i århundrer blitt fordrevet, forfulgt, diskriminert og marginalisert. Under den framvoksende kapitalismen og imperialismen ble forfølgelsen trappet voldsomt opp, og den norske staten har gjennomført en folkemorderisk politikk av “fornorskning” mot samene.

Tross utfordringene har det ikke lyktes å utradere det samiske folket, som har reist seg i kamp og konsolidert seg nettopp i motstand: En motstand som i dag er nært forbundet også med miljøvern og motstand mot monopolkapitalen.

Vi hilser det samiske folkets kamp med perspektiv om å forbinde denne kampen med kampen for proletarisk revolusjon og sosialisme.

Les også:

Referanser:

NRK: Siljá sier familien ble overvåket av Politiets overvåkningstjeneste da hun var barn

TFM: John-Reier Martinsen: Myrdet for samisk motstand

SNL: Alta-saken