1

India: Sang for bøndene

Publisert av New Epoch Media 02.02.2021 


INDIA – En sang for bønder: «No more fear»

Sangen «No more fear» viser kampen og streiken til de indiske bøndene, som ledes mot implementeringa av tre nye lover fra den indiske regjeringa. Sangen viser de enorme protestene, standhaftigheten til det kjempende folket og at bøndene har «ikke mer frykt» for å kjempe for interessene sine.