1

Til minne om Morten Falck

I forrige uke ble Morten Falck bisatt, blant annet til allsang av Internasjonalen. Vi hedrer hans minne, selv om vi ikke hadde noen politiske forbindelser til ham, og vi trygt kan anta at vi var uenige om mye.

Morten Falck var en av veteranene i AKP (m-l), senere i AKP og RV. Han satt i sentralstyret til SUF (m-l) og var sentral i opprettelsen av Klassekampen. Han arbeidet som grafiker og var fagforeningsaktivist og skribent. Han var også kjent for sitt lidenskapelige forhold til biologi og miljøvern.

Blant hans bidrag vil vi særlig vektlegge hans ny-oversettelse av Det kommunistiske manifest, publisert i 1998 av AKPs Røde Fane i anledning 150-årsjubileet for manifestet. Falck skrev et forord i denne forbindelse, hvor han avslutter slik:

“Da gjenstår det bare å ønske alle lesere god lesning, og håpe at de oppdager det samme som jeg oppdaget da jeg jobbet med oversettelsen: Manifestet er kanskje 150 år, men forbløffende friskt, og forbløffende samtidig med oss. Det setter klare ord på vår virkelighet – og gjør den forståelig. Forhåpentlig vil denne nye utgaven sette nye lesere i stand til å hanskes med den virkeligheten!”

Vi vil også nevne at han deltok i oversettelsen av Jan Myrdals “Rød stjerne over India” om folkekrigen og den nydemokratiske revolusjonen i India, som er utgitt på norsk av forlaget Rødt!, og hans bok “Rasismen – en løgn som dreper” utgitt på samme forlag.

Falck led de siste årene av uhelbredelig sykdom, og hans familie måtte kjempe mot et stivbeint byråkrati, som tolket korona-restriksjonene slik at den nære familien ble forsøkt forhindret å ha samvær med ham. I denne kampen var hans pårørende åpenbart inspirert av Falcks egen revolusjonære innstilling og rettferdighetssans, og de utkjempet ikke kampen hovedsakelig på egne vegne, men på vegne av alle som møtte slike restriksjoner.

Vi takker i denne forbindelsen familien for å ha reist denne kampen, som har vidtrekkende dimensjoner, og vi sender våre varmeste kondolanser til dem i sorgen. Vi hedrer med dette minnet om en evig revolusjonær, med kjærlighet til mennesker, miljø og vitenskap.

Minnene og bidragene lever videre!


Referanser

Fikk beskjed om at de bare kunne besøke dødssyke Morten (74) én gang i uka

Frihet og liv er ett

Frihet, frykt og kunnskap

Nål i høystakk – eller hvordan en hytte fikk navn

Morten Falck (72) fra Hasle donerer sin verdifulle fluesamling til Naturhistorisk museum

Morten Falck