1

PST vil ha lovendring for mer overvåking

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har levert sin årlige “trusselvurdering” sammen med Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og ber i den forbindelse om enda friere hender til overvåking. Nå vil de registrere såkalt ekstreme deltagere i nettfora og sosiale medier, uten at disse er mistenkt for lovbrudd.

VG skriver at PST ønsker lovhjemmel til å samle og systematisere data fra chattegrupper, blant annet for å identifisere personer som ytrer seg “ekstremt” eller “hatefullt”. Dagens lovgiving hindrer (i teorien) PST i å lagre og systematisere data i stort omfang for å identifisere folk.

PST hevder retorisk at Facebook har større oversikt over hvem som gjemmer seg bak anonyme brukere enn de selv har. Videre refererer PST til islamister og fascister som Philip Manshaus, for å legitimere ønsket om friere hender. 

Det er åpenbart at ikke bare fascister og islamister vil bli registrert om PST får det slik de vil, men at det vil bli fritt fram for å registrere den revolusjonære venstresiden og sågar også vindmøllemotstandere og liknende. Politiet har slike i søkelyset allerede, og vi vet av historien at politiets overvåking i hovedsak har vent sitt fokus mot venstre.

PST kan allerede samle data i konkrete straffesaker der det er “skjellig grunn til mistanke”, men her ønsker de altså å få lov til å registrere folk som ikke er mistenkt for å ha brutt noen lover.

Justisministeren sier til VG at PSTs sammenlikning med Facebook ikke holder vann, da det er frivillig å være på Facebook men at man må stille andre krav til hva politiet kan gjøre mot egne innbyggere. Slik møtes PST altså med et borgerlig-liberalt argument, som også avslører at borgerlig-liberale hensyn ikke står høyt i kurs innen PST – noe de heller aldri har gjort.

Forøvrig føyer kravet seg inn i utviklingen hvor myndighetene har gitt den militære etterretningstjenesten en ny rammelov, som legger til rette for massiv lagring av datatrafikk – så lenge denne går på internasjonale eller utenlandske plattformer, og et forslag om at norske internettleverandører skal pålegges å lagre IP-adresser.

Til sist bemerker to viktige aspekter: For det første er det viktig å være klar over at sikkerhetstjeneste og etterretningstjeneste allerede kan lagre informasjon i strid med loven eller dens teoretiske intensjon. PSTs forløper POT ble i 1996 avslørt for systematisk ulovlig overvåking gjennom flere tiår av mer enn 20.000 mennesker, hovedsakelig venstreorienterte. Dermed er det ingen grunn til å føle seg “trygg”, selv om man opererer innenfor loven. 

For det andre må ønsker og framstøt for mer overvåking, selv der folk ikke er mistenkt for noe straffbart, sees i sammenheng med den tiltagende reaksjonære utviklinga av de borgerlige statene, med mer represjon, flere repressive tiltak og lover, og generelt mer militarisering av det imperialistiske samfunnet. Slik er PSTs ønsker ikke bare et uttrykk for etatens egne snevre interesser, men i samsvar med en allmenn historisk utvikling i vår tid.

Referanser

PST ber om lovendring for å registrere deltagere på nettfora

Konsekvensene av ny etterretningstjenestelov og digitalt grenseforsvar må utredes bedre

Lund-rapporten