1

Regjeringen lover hardere tider

Regjeringen lover at massene i Norge i framtida må jobbe mer, for mindre penger. Den norske kapitalismen vil bli mer lik den som råder i andre land, med langt mindre velferd og mindre “smuler fra de rikes bord”.

Fredag la regjeringen fram sin “perspektivmelding” med en “kvalifisert gjetning” om hvordan norsk økonomi kommer til å utvikle seg de neste 40 årene fram til 2060. De peker på at statens utgifter i tiårene framover kommer til å øke mer enn inntektene. De legger fram løsninger som at folk, særlig unge skal jobbe hardere og lengre. At flere må i arbeid. At flere må utdanne seg med fagbrev. Og at kvinner må føde flere barn. Regjeringen sier det blant annet skyldes “problemer” som eldrebølge, migrasjon, færre barnefødsler, flere uføre og mindre oljeinntekter i framtiden. Regjeringen etterspør en “ny dugnad” etter koronapandemien for disse løsningene. Enda en uthuling av begrepet dugnad.

Slik blir framtidens Norge: – Bekymret for at vi unge må jobbe lenger – NRK

Ikke mer skatt?

Regjeringen påstår at det skal løses uten å øke skattene for folk. Det snakkes her om skatteprosenten. Men selv om de skulle holdt et sånt løfte så innebærer det i praksis at skatten blir en større byrde. Da de selv sier de ønsker at flere folk skal jobbe mer og hardere. Det er dette arbeidet folk skatter av. Og en sånn utvikling vil innebære at man skatter tilsvarende en større arbeidsbyrde.

Flere i arbeid?

Regjeringen sier også at flere folk må i arbeid. Særlig de som “faller ut” av arbeid. Dette er typisk retorikk som får det til å virke som at arbeidsløsheten skyldes de arbeidsløse selv. På tross av at høy arbeidsløshet skyldes kapitalismens kriser. Og for en viss grad skyldes at borgerskapet ønsker en viss grad av arbeidsløshet for å drive ned lønningene. En del kommer også av fysisk og psykisk sykdom skapt av kapitalismen og arbeidslivet politikerne fremmer. Når politikerne snakker om å “få folk i arbeid” er det i praksis snakk om å piske de arbeidsløse hardere, for å presse ned lønn og arbeidsvilkår, for arbeidsløshet de selv ikke har makt over.

Velferden kan ikke bevares under kapitalismen

Regjeringens løsninger forsvares med at de er nødvendige for å bevare velferden. Men det er tydelig at tiltakene i seg selv er angrep på folks velferd. Når folk skal jobbe mer og hardere, på tross av at færre skal “falle av” arbeidslivet. Og arbeidsløse skal få det verre. Og innvandrere skal behandles som et økonomisk “problem”. Videre er det langt ifra sikkert at øvrig velferd kommer til å bevares slik regjeringen påstår om tiltakene gjennomføres.

Opposisjonen kan heller ikke redde velferden

Opposisjonen reagerer på perspektivmeldingen – NRK

NRK har skrevet en oppfølgingsartikkel der de fleste opposisjonspartiene kritiserer perspektivmeldingen. SVs finanspolitiske talsperson sier at perspektivmeldingen egentlig er en “gladmelding”. Fordi den viser at Norge har blitt et rikere samfunn. Hun sier at Norges suksessoppskrift er å omfordele privat rikdom til felles velferd. Rødt peker også på skattepolitikk og sier de ønsker mer penger til “spleiselaget” som løsningen.

Men Rødt og SV sine løsninger er bare tomme løfter. Slike uttalelser viser manglende forståelse for at rikdommen kommer fra norsk imperialistisk utbytting av fattige land. At kapitalismen, også i Norge bygger på å ta verdier fra arbeidere til borgerskapet, ikke andre veien. Og at krisene i imperialismen må bli dypere og dypere. At velferden så lenge kapitalismen består alltid må vike for krisene. Og de ser statskassen som “fellesskapet” sine penger og et spleiselag. Men statskassa er bare et spleiselag for borgerskapet. Den er til for å finansiere det som skal til for at borgerskapet holder makta, og slik er det også under kapitalismen.

Alt dette viser igjen at systemet vi lever i, imperialismen, ikke kan gi folk bedre vilkår i framtiden, men bare kan råtne mer og mer. Selv borgerskapet må i stor grad innrømme at det kommer til å bli hardere kår. De forsøker spre håp, men dette er i seg selv gjennom tiltak som angriper folks velferd. Og de peker fingrene på alle andre en seg selv. På eldre, innvandrere, uføre og på klimapolitikken, for å forsvare sine grep. Denne utviklinga vil fortsette uansett regjering, og vil bare avsløre kapitalismen mer og mer.