1

Spania: Nye videoer og uttalelse fra Pablo Hasél

Den katalanske rapperen som er dømt for tekstene sine og for ytringer på Twitter, har brukt de siste dagene i frihet på gjøre mer av dette. Han har tvitra, han har lagt ut flere videoer på YouTube og han har publisert en uttalelse. 

Hasél er sikta for ærekrenkelser mot den spanske staten og kongehuset og for oppfordring til hatkriminalitet og terrorisme, og dommen har vakt sterke reaksjoner og ført til store demonstrasjoner i flere byer:

Flere av videoene har klipp fra protestene som har vært til støtte for Hasél.
Videoen er teksta, og teksten kan oversettes til norsk i innstillingene.

Det viktigste er å bringe solidaritet ut i gatene

Siden slutten av januar har det vært mange demonstrasjoner for å kreve frihet for han. 200 kunstnere, litterære og intellektuelle har signerte ei oppfordring om løslatelse fra straffen. Hasél sa: “Jeg vet ikke hvilket fengsel de tar meg til eller for hvor lenge. For alle sakene jeg kjemper, noen i påvente av domfellelse og andre for retten, kan jeg måtte tilbringe opptil 20 år i fengsel. Denne konstante trakasseringa har jeg lidd under i mange år og den materialiseres utover fengselsstraffer, det er ikke bare på grunn av mine revolusjonære sanger, men også på grunn av min militans utover musikk og skriving.» Han mener at fengslinga av han er et forsøk på å «skremme andre slik at de ikke sier de samme tingene og ikke mobiliserer, og et forsøk på å kneble dette budskapet som Spania anser som farlig på grunn av sine egne interesser.» Han oppfordra også til solidaritet: «Det viktigste er å bringe solidaritet ut i gatene, da det er det som kan presse den spanske staten og regjeringa tilbake,» og føre til «frihet og ytringsfrihet for alle.»

Utdrag fra New Epoch Media. Les resten av saken her: Freedom for rapper Pablo Hasél

Siste uttalelse før fengsling

Publisert på Twitter 12.02.2021. 

I dag kl. 20.00 utløper fristen for å gå i fengsel frivillig. Det ville være en uverdig ydmykelse å gå på egne føtter til en så urettferdig dom, så de må komme og kidnappe meg. Det har vært mye solidaritet, men ikke nok ennå til å stoppe dette alvorlige angrepet på frihetene våre. Den store betydninga av de mange og overfylte demonstrasjonene har fått regjeringa til å love at den vil reformere punktene i straffeloven som jeg fengsles med, i et forsøk på å demobilisere og stoppe solidaritet i møte med den logiske skandalen som dette nivået av undertrykking er. Men uten mer press på gatene, vil alt gå opp i røyk, som så mange av løftene deres, som å oppheve ordensloven, som de også har utvidet med “digital ordenslov”. I tillegg har de forbudt og undertrykt demonstrasjoner med pandemien som påskudd, samtidig som de har tillatt fascister eller andre samlinger. Hvis ytringsfriheten var viktig for dem, ville de ha handlet for lenge sia, så hvis de endelig gir seg og løslater meg, vil det være en seier for solidaritetsbevegelsen, for jeg kommer ikke til å be om tilgivelse eller noe som innebærer anger.

Det er blitt kalt til flere mobiliseringer når de fengsler meg og det som er enda viktigere: forsamlinger for å organisere kampen. For at solidariteten skal ha kontinuitet og være mer effektiv, er det viktig at det finnes en organisasjon. Kampen vil ikke gå tapt når de fengsler meg, tvert imot, det vil være på tide å intensivere formidlinga, mobiliseringa osv. Hvis du svarer på en kraftig måte, vil de tenke seg om to ganger før de fengsler andre for å fordømme de skyldige i politikken vi lider under, og det er mulig å få meg ut. Hvis vi ikke skyver den undertrykkende staten tilbake, er vi tapt. Dette og så mye mer, det er på tide å si nok og ta gatene.

Jeg vil ikke være den eneste politiske fangen, de statlige fengslene er fulle av revolusjonære som har representert oss som kjemper for demokratiske rettigheter og friheter. Faktisk er en del av dommen min for å forklare den og være i solidaritet med dem. Derfor er det viktig å knytte kravet om vår frihet, min frihet, til total benådning. Under dette regimet vil ikke undertrykkinga av oss stoppe, og det er presserende å ikke bare å styrke solidaritetsbevegelsen med det punktet, blant annet, slik som oppløsninga av fascistiske domstoler som fordømmer oss som den nasjonale domstolen (direkte arving og med samme funksjon som Francos domstol for offentlig orden), organiser også kampen for å avslutte problemet ved rota. Vi må gå videre mot erobring av en folkerepublikk der vi, ved å ta makta, garanterer de rettighetene og frihetene som denne staten nekter oss, uansett hvilken regjering det er. Vi kan alle bidra til å bringe slutten på så mye barbarisme nærmere og erobre verdige liv, jeg har gjort det og vil fortsette å gjøre det fra fengselet.