1

Østerrike: Vi betaler ikke for deres krise!

Publisert av Antifaschistische Aktion – Infoblatt 10.02.2021


Demonstrasjon: Vi betaler ikke for deres krise!

Det er nok: Ikke et skritt tilbake! Vi betaler ikke for deres krise!

Lørdag 6. februar organiserte ei sammenslutning av militante kvinner, inkludert Rød Kvinnekomité i Linz og MorKizil-kollektivet (Lilla-Rød-kvinnekollektivet av innvandrerkvinner fra Tyrkia) en demonstrasjon under slagordet «Det er nok: Ikke et skritt tilbake! Vi betaler ikke for deres krise!”.

Forskjellige appeller retta oppmerksom mot problemene i barnepass og det nåværende skolesystemet, som spesielt kvinner lider under. Det blei i fellesskap satt fram krav om å sikre nødvendig offentlig støtte. I et gateteater blei mangelen på personale og det skrantende helsevesenet vist fram, som ikke ble skapt av pandemien, men som er effekten av den flere tiår lange nedbemanningpolitikken. Forbipasserende fulgte med på teateret. Det var også appeller om den økonomiske situasjonen, fremfor alt ble satsene på dagpenger kritisert, som setter spesielt kvinnene, som uansett tjener veldig lite, langt under fattigdomsgrensa!

I en appell og med et eget banner, som ba om motstand mot imperialismen, blei det rette oppmerksomhet mot situasjonen og de nåværende berettiga protestene i Tyrkia.

Kampanjeprogrammet for kjempende kvinner blei også presentert for kvinnene på demonstrasjonen og det blei diskutert med dem, noe som blei satt pris på. Det var en godt besøkt demonstrasjon, som fremfor alt viste hvor viktig det er for kvinner å organisere seg og være i stand til å kjempe og kjempe sammen mot angrepene fra herskerne!

Ikke et skritt tilbake! Vi betaler ikke for deres krise!

Sarah