1

Tyskland: Propaganda for 8. mars

Vi deler her Rød Kvinnekomités plakat og løpeseddel for den internasjonale kvinnedagen. Vi har oversatt teksten fra våre kamerater i tyske Dem Volke dienen. BRD står for Forbundsrepublikken Tyskland, som er landets formelle navn. 


Proletarer i alle land, foren dere!

Kvinner ut til kamp!

I nesten et år har den tyske staten nå iverksatt unntakstilstanden. En unntakstilstand midt i ei økonomisk krise som selges inn til oss som «korona-krisa». Ei krise der de framstiller det som om å beskytte helsa vår er i fokus, men hvor mange skjønner at det egentlig er ei krise i heile systemet – imperialismen. Mange har mista jobben, blitt delvis permittert eller kan forvente å få sparken når som helst. For mange som ennå har jobb øker arbeidsmengden stadig, og dermed intensiveres utbyttinga, de arbeider til bristepunktet og heile tida med risiko for å bli smitta av korona. Sykepleierne som er i nærkontakt med smitta mennesker, får stillingene sine avkorta og vaktene deres økes stadig, og de blir lova en bonus de aldri får. Lærerne, som med få ukers mellomrom må sette seg inn i nye forskrifter fra føderale og statlige myndigheter gjennom media, som må forklare regelverket, som noen ganger endres fra dag til dag, til foreldrene, bare for å gjøre det på nytt noen dager seinere. Den påståtte helsebeskyttelsen er bare eventyr som blir fortalt på nytt hver dag. Butikkassistentene som ikke kan unngå kunder i de smale midtgangen. Og rengjøringsarbeiderne som vasker på sykehus, sykehjem, barnehager og skoler og som til slutt kan bli ansvarlig, om viruset sprer seg i anlegget. Takken de fikk var en runde applaus. Helsa vår spiller ingen rolle i denne historia, sjøl om det sies om og om igjen.

Og det er akkurat der alt begynner. Hva med barna våre som må passes mens vi jobber, men ikke får gå på skole eller barnehage? I stedet må de store barna i mange familier passe på de små fordi foreldrene fortsatt må gå på jobb. Barna og ungdommene som ikke får ordentlig hjemmeundervisning, som ikke en gang får se vennene sine og som er innesperra heime. Og som, hvis de tør å møte venner utenfor, vil bli trakassert og bøtelagt av politiet. Situasjonen er anspent, og alt for ofte slipper denne frustrasjonen ut gjennom vold mot kvinner og barn. Landet er i unntakstilstand pålagt av herskerne. Men for mange er unntakstilstanden bare ei forverring av situasjonen deres.

Det er ikke korona som er utløseren til denne krisa, men sjølve systemet. Imperialismen, som betyr elendighet og sult for milliarder mennesker over heile verden. Også her i BRD blir arbeiderklassen tynt til fordel for kapitalistene. Vi kvinner er dobbelt undertrykt. I tillegg til økonomisk utbytting, føler vi også på lenkene til patriarkatet. Aleineforeldrene, som må ha flere jobber for å få endene til å møtes for seg og barna. Husmødrene som nå er aleine om å ta vare på barna sine. Og pensjonistene som må supplere pensjonen ved å samle flasker. I år vil de borgerlige partiene heilt sikkert igjen gi mye oppmerksomhet til disse problemene og love oss å løse dem, fordi det er forbundsdagsvalg i år. Men det parlamentariske systemet er i ei dyp krise slik unntakstilstanden har vist igjen og igjen, så de trenger hver stemme for å framstille systemet sitt som legitimt.  Men det er den samme svindelen som alltid. Og den revolusjonære kvinnebevegelsen har det riktige svaret: valgboikott! For mange allerede hadde mista tilliten til den borgerlige staten før pandemien, og under krisa har det blitt enda flere som avviser den borgerlig politikkens sirkus. Vi må stadfeste denne stemninga fra de dype massene og dermed fremme valgboikotten.

Vi vil aldri få det noe bedre innenfor dette systemet, uansett hva herskerne lover oss. Derfor er det ikke nok å føre en kamp mot symptomer på imperialisme og patriarkat, vi må gå til rota av problemet for å knuse all utnytting og undertrykking og bygge et nytt samfunn. Slik at vi ikke lenger lever under utbytting og undertrykking, slik at barna våre får ei framtid. Vi ser i dag at i heile verden reiser kvinner seg og erklærer krig mot imperialisme og patriarkat. Det er akkurat det vi trenger i BRD, en revolusjonær kvinnebevegelse, som forener seg med våre klassebrødre og -søstre, og fremmer kampen for rekonstituering av kommunistpartiet – heilt annerledes enn alle de borgerlige partiene, og som ikke blir med på valgsirkuset, og som konsekvent representerer arbeiderklassens interesser.

Mot unntakstilstand og krise!
For en revolusjonær kvinnebevegelse!

Rød Kvinnekomité
Februar 2021