1

8. mars-markeringer i fleire byer

Kampkomiteen melder på sine nettsider om fleire markeringer på arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars. Til tross for strenge restriksjoner og digitaler er det holdt markeringer i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bergen. 

Oslo

Kampkomiteen skriver :

“I Oslo prøvde SIAN også i år å kuppe kvinnedagen, og bruke kvinnesaken for å spre muslimhat. Sammen med flere titalls demonstranter møtte aktivister fra Kampkomiteen opp for å konfrontere fascistene. Fascistene organiserte gateteater hvor Lars Thorsen kledde seg i klær fra midtøsten og en fascist i burka opptrådte i lenker. Markeringen fant sted i nærheten av Stortinget, og flere titalls folk samlet seg for å jage SIAN bort fra gata.”

Bergen

Kampkomiteen skriver at på initiativ fra dem og fleire andre organisasjoner blei det holdt ei markering på Torgallmenningen kl 17.00 hvor toget vanligvis starter. Rundt 100 personer møtte opp. Kampkomiteen stilte med parolene “Kamp mot patriarkat og protistusjon” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. Det blei holdt appeller av Kampkomiteen og andre organisasjoner. 

I Kampkomiteens appell blei innledet med: 

“Kamerater, venner.  Jeg taler i dag på vegne av Kampkomiteen. Vi markerer med entusiasme og kampvilje arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars, under parolene “Kjemp og gjør motstand!” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. Vi sier: Kamp mot patriarkatet, mot undertrykking og utbytting av kvinner, særlig av de arbeidende og fattige kvinnene, og mot vold mot kvinner, inkludert prostitusjon.

Vi markerer i år 8. mars midt i en global krise. De som har makta kaller det en helsekrise, men i virkeligheten er det en systemkrise. Det er en krise i hele det imperialistiske systemet. Krisa fører til tyngre og farligere arbeid på sykehus, sykehjem, skoler og i butikker. Folk mister jobben og permitteres, og byrdene på fattige og arbeidende kvinner er tyngre. Usikkerheten og irritasjonen blant folk øker både psykiske og fysiske plager. Vi ser varsler om bekymring for at vold mot kvinner og barn øker vesentlig.”

Markeringa blei avsluttet med rop av slagordene “Kjemp og gjør motstand!”, “All makt til folket!”, “Bølge for bølge, slag for slag – mot imperialisme og patriarkat!”, “Viva, viva, viva Palestina!”, “Biji biji Kurdistan! Lenge leve Kurdistan!” og “Kamp mot krise og represjon – kvinnefrigjøring krever revolusjon!”.

Kristiansand

I Kristiansand holdt aktivister fra Kampkomiteen sammen med fleire organisasjoner ei markering på torvet – hvor kvinnedagen markeres hvert år. 

I appellen som blei holdt på vegne av Kampkomiteen blei det sagt: “Forrige uke skreiv avisene om ei kvinne som hadde anmeldt en voldtekt til politiet i Kristiansand. Dei venta så lenge med å hente bevismateriale fra sykehuset at det var blitt destruert. Til tross for flere påminninger fra advokaten hennes, så venta de i ett år, sjøl om sykehuset bare plikter å oppbevare det i 3 mnd. Og da kvinna anmeldte politiet for dette, konkluderte spesialenheten for politisaker med at det var begått en grov tjenestefeil, men de mente ingen kunne lastes for det – så de henla saken. Som de gjør med 94 % av sakene.  Det finnes mange eksempler på at politiet nedprioriterer vold mot kvinner, og de henlegger 80 % av alle voldtektssaker. Vi kan ikke stole på beskyttelse fra politietaten – en etat som til og med internt er gjennomsyra av undertrykking, seksuell trakassering og overgrep.” 

Markeringa blei avslutta med bluss og rop av slagordene “Styrk den internasjonale solidaritet”, “Slå tilbake – knus patriarkatet” og “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat”.

Trondheim

I Trondheim blei den 8.mars markert av Kampkomiteen sammen med fleire andre organisasjoner. Kampkomiteen stilte opp med prola “Bekjemp vold mot kvinner!”.

Markeringa starta med appeller i 22. juli parken etterfulgt av et demonstrasjonstog hvor følgende slagord blei ropt: “Kjemp og gjør motstand!”, “All makt til folket!”, “Bølge for bølge, slag for slag – mot imperialisme og patriarkat!”, “Viva, viva, viva Palestina!”, “Biji biji Kurdistan! Lenge leve Kurdistan!” og “Kamp mot krise og represjon – kvinnefrigjøring krever revolusjon!”.

Les hele rapporten her: