1

Mali: 50 drept i angrep mot militærleir

Forsvarets Forum melder 18. mars at minst 53 regjeringssoldater og motstandssoldater er drept i et angrep på en militærleir øst i Mali. Det er forsvarsledelsen i Mali som er kilde til tallene.

Angrepet skjedde i Gao-regionen nær grensa til Burkina Faso og Niger. Det er 70 norske soldater i Malis hovedstad Bamako i dag, som deltar i FN-oppdraget MINUSMA som ledes av Frankrike. Frankrike er Malis gamle koloniherre, og det er per i dag flere MINUSMA-styrker i Mali enn det samla antallet soldater Mali har i sin egen hær.

Det er ikke lenge siden Mali gikk gjennom et militærkupp, som ikke kan forstås isolert fra Frankrikes kamp med andre imperialister, særlig USA og Russland, om kontroll og dominans i landet, samt alle imperialistenes kamp mot forskjellige “opprørsgrupper” og bevegelser i regionen.

Under dekke av “krigen mot terror” og “kamp mot jihadisme” legitimerer fransk imperialisme sin stadige tilstedeværelse i Sahel-regionen hvor Mali ligger.

Forsvaret i Mali sier offisielt at 33 regjeringssoldater og 20 angripere ble drept. Vi kan bare spekulere i hvor sannferdige disse er, og konstaterer at regelen i krig ofte er at de reaksjonære underdriver egne tap og overdriver fiendens tap.

Vi slår avslutningsvis fast at det er rett å gjøre opprør og at imperialister og deres lakeier alltid er legitime mål.

Referanser

Over 50 drept i angrep mot militærleir i Mali

Mali – et land på hell