1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

De neste ukene framover vil vi legge ut kapitler fra læreboka Sovjetunionens Kommunistiske Partis (Bolsjevikenes) historie. Boka er ei stor lærebok for alle kommunister som har tatt på seg oppgaven om rekonstituere eller konstituere det kommunistiske partiet. Den deler og oppsummerer de enorme erfaringene SUKP(B) gjorde i sin kamp for å konstituere partiet og det proletariske diktaturet.  Boka ble skrevet under ledelse av Josef Stalin, i innledningen til boka står det: 

Formann Mao sier at SUKP(B)s historie: “er den beste syntesen og oppsummeringa av den kommunistiske verdensbevegelsen i løpet av de siste hundre åra, et mønstereksempel på foreninga av teori og praksis og hittil det eneste omfattende eksemplet i hele verden. Når vi ser hvordan Lenin og Stalin forente marxismens allmenngyldige sannhet med sovjetrevolusjonens konkrete praksis og derved utviklet marxismen, vet vi hvordan vi bør arbeide i Kina.”

Josef Stalin

SUKP(B)s historie – kapittel 2 og 3, av Josef Stalin