1

Støtt Tjen Folket Media!


Av redaksjonen


Kjære leser

Vi vil henvende oss igjen og igjen til alle som leser Tjen Folket Media, uavhengig av deres ideologiske overbevisning eller politiske syn, for å be om støtte til prosjektet.

Vi har mange medarbeidere, kommentatorer og skribenter, vi har kamerater som bidrar med korrektur, oversettelse, skanning og andre nødvendige oppgaver. Å drive en nettavis som oppdateres daglig er ingen liten oppgave, og vi mener dette arbeidet er svært viktig.

Vi har ingen annen oppgave enn å tjene utviklingen av den revolusjonære bevegelsen ved å publisere alt som er for revolusjonen samt nyheter fra folkets kamp i inn- og utland. Dette er det korrekte og rettferdige standpunktet i vår tid. Framtida tilhører proletariatet og verdens folk. Det er en historisk nødvendighet at disse feier imperialismen vekk fra jordoverflata.

På den andre sida skaper proletariatet sine verktøy i denne historiske kampen. Uten disse kan vi ikke seire. Tjen Folket Media er et slikt verktøy, og vi har ingen andre kilder til vår styrke enn massene selv. Våre masser er leserne, det er deg, og alt vi skaper kommer til syvende og sist fra deg og dere. Det hviler på deres bidrag, og det er takket være disse at vi finnes, at vi utvikler oss og at vi vokser.

Derfor ber vi igjen om bidrag fra deg. Særlig faste bidrag er avgjørende for oss, fordi de gir en forutsigbarhet som vi trenger i vårt arbeid. I donasjonsboksen i bunnen av saken kan du velge type bidrag og størrelse. På forhånd takk til nye bidragsytere, og på nytt et brennende og dyptfølt takk til alle som har bidratt hittil.

Redaksjonen for Tjen Folket Media

Mars 2021