1

Tolv dokumentarer på NRK

Tross borgerlig propaganda og desinformasjon, er det mye informasjon å hente fra dokumentarene som ligger fritt tilgjengelig hos NRK. Her anbefaler vi tolv dokumentarfilmer og -serier, som gir en del innsikt i en rekke forskjellige tema.

Slike filmer kan med hell anvendes til møter hvor man ser en film eller en episode, med en introduksjon og en påfølgende diskusjon. Slike kan både trekke ut lærdommer, sette informasjon i kontekst og også avsløre eventuelle mangler på grunn av borgerlig perspektiv på historien.

Det franske kolonirikets fall

En dokumentar som gjennom arkivklipp og intervjuer skildrer det brutale og avskyelig koloniveldet til Frankrike. Den viser også den heroiske motstanden fra de undertrykte massene i koloniene, den viser igjen og igjen at kommunistiske partier er sentrale i frigjøringskampen, og den viser også myten om at koloniherrene slapp koloniene fri, og at de fortsatt er politisk, økonomisk, militært og kulturelt slavebundet den dag i dag, og at selv ikke historien er fri.

Serien må sees med en klar forståelse av at Frankrike ikke var noe verre eller bedre enn de andre kolonialistene og imperialistene, som USA, England, Spania, Portugal, Tyskland eller Russland, men tvert om må serien sees som et eksempel på situasjonen og utviklinga i alle kolonier og i hele den tredje verden. Serien er rørende og vekker harme, og den inneholder mange sterke, brutale og emosjonelle scener.

https://tv.nrk.no/serie/det-franske-kolonirikets-fall

Watergate

En serie om president Nixons fall, etter en stor skandale som avslørte hvordan regjeringen brukte etterretningstjeneste og overvåkingspoliti til politisk forfølgelse. Serien er særlig interessant når den avslører hvordan yankee-staten overvåker egne innbyggere og forfølger revolusjonære. Viser noe av den gjennomkorrupte tilstanden i USA-imperialismen.

https://tv.nrk.no/serie/watergate

Sannheten Spania vil glemme

En rørende og dels sjokkerende dokumentar om hvordan dagens spanske regjeringsform er en direkte videreføring av Franco-regimet, og av den voldsomme brutaliteten fascisten Franco utløste over massene i Spania.

https://tv.nrk.no/program/KOID24008618

Mysteriet Hammarskjöld

En dokumentar som virker noe spekulativ, men som likevel gir en viss innsikt i korrupsjonen og intrigene på internasjonalt plan og særlig i de undertrykte landene, i dette tilfellet i Afrika.

https://tv.nrk.no/serie/mysteriet-hammarskjold

George Floyd – Drapet som rysta verda

En film om drapet på George Floyd i 2020, hvor filmen av nok et politidrap utløste en verdensomspennende protestbølge under slagordet “Black Lives Matters”.

https://tv.nrk.no/program/KOID21005820

Ku Klux Klan

En serie i flere deler som tar for seg flere generasjoner av “Ku Klux Klan”, og som avslører grundig hvor rasistisk inn til beinet USA-imperialismen er og alltid har vært. Denne gruppa framstilles som en sær og komisk utgruppe, men har en historie som en terroristisk massebevegelse med millioner av medlemmer. En svært stor andel av hvite protestantiske menn i USA var medlem på et tidspunkt, deriblant presidenten. Og bevegelsen drev en voldsom terror mot de svarte massene i sørstatene, for å holde disse nede og tjene yankee-imperialismen og den gryende kapitalismen.

Serien må sees med en bevissthet om politiske bevegelser som klassebevegelser, og ikke glemme at rasismen har en funksjon for de som hersker.

https://tv.nrk.no/serie/ku-klux-klan

Reddet av russerne

Tre timers dokumentar om hvordan Den Røde Armé frigjorde Finnmark i 1944, og om nazi-okkupantenes overgrep mot massene i Nord-Norge.

https://tv.nrk.no/program/DNRR65007519

Skyggespill

Henry Rinnan var dels filleproletarisk og dels småborgerlig av bakgrunn, og ble under krigen en av de viktigste angiverne og kollaboratørene for tysk etterretningstjeneste i Norge. Særlig beryktet var han for å forfølge kommunister. Hans gruppe av nordmenn som samarbeidet med okkupanten tok hundretalls motstandsfolk og kommunister til fange, de utsatte mange for bestialsk tortur i sitt hovedkvarter i Trondheim og svært mange av fangene ble skutt.

Rinnan ble selv skutt etter krigen, da han ble dømt til døden for landssvik, men ikke før amerikansk og britisk etterretning hadde hatt mange og lange samtaler med ham for å få vite mest mulig av hva Rinnan visste om de norske kommunistene.

https://tv.nrk.no/serie/skyggespill

Colombia etter freden

En noe deprimerende dokumentar om kapitulasjonen til FARC i Colombia. Må sees med en forståelse av at FARC hele tiden har vært ledet av revisjonister og kapitulanter, og at de dermed har representert en del av borgerskapet og småborgerskapet, som har kjempet om makt og innflytelse i Colombia. Tusenvis av unge, både idealister og de som langt fra er idealister, har ofret livet i kamp mot den råtne colombianske staten, men deres blod er spilt forgjeves på grunn av sviket fra lederne.

På den andre siden viser dokumentaren at Colombia som et land i tredje verden er overmodent for revolusjon, og at de fattigste massene slett ikke tror på “den politiske veien” med valg og parlamentarisme. Dokumentaren viser også hvor patetisk FARC gjør det i valgene, etter å ha forhandlet vekk sine våpen til den gamle staten, mot noen smuler av parlamentarisk innflytelse.

https://tv.nrk.no/program/KOID75002418

Norge i krig – oppdrag Afghanistan

Dokumentar om norsk imperialistisk krigføring i Afghanistan.

https://tv.nrk.no/serie/norge-i-krig-oppdrag-afghanistan

Exit Afghanistan

En annen dokumentar om norsk imperialisme i Afghanistan.

https://tv.nrk.no/serie/exit-afghanistan

Brennpunkt: De gode bombene

En kort Brennpunkt-dokumentar om norsk bombing av Libya i 2011, under NATO-intervensjonen mot landet. Må sees i sammenheng med at Libya fortsatt 10 år senere er i krigstilstand, og at det fortsatt ikke finnes en forent regjering som har makta i hele landet. Dokumentaren problematiserer bombetoktene som norske piloter fløy, men man må selvsagt være på vakt mot et naivt småborgerlig perspektiv som ikke avslører de dypere politisk-økonomiske motivene for krigen.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2013/MDUP11000513