1

Milliardærer gir millioner til Høyre

TV2 melder at selskapet til Stein Erik Hagen, også kalt Rimi-Hagen da store deler av formuen er basert på Rimi og dagligvaremonopolet Norgesgruppen, har gitt 1 million til Venstres valgkamp og 3,5 millioner til Høyre.

Således kommer klassekarakteren til Høyre igjen klart fram, men også hvilken del av borgerskapet de baserer seg på kommer til uttrykk. Den private monopolkapitalen, og særlig dagligvare og handel, er det sosiale grunnlaget for det politiske partiet Høyre.

Vi kan her også skyte inn at Venstre får mye av de samme som støtter Høyre, ikke fordi de foretrekker Venstre i så stor grad men fordi Høyre er helt avhengig av å få Venstre over sperregrensen for å kunne danne en styringsdyktig regjering. Å berge Venstre er å berge Høyre-regjeringen, noe som uansett virker helt fåfengt foran årets valg. Alt tyder nå på at den neste regjeringen blir en AP-SP-regjering med støtte av SV, MDG og Rødt.

Hagens selskap har gitt 12 millioner til Høyres valgkamper siden 2014 og fram til i dag, selv om Hagen har uttrykt misnøye med at partiet ikke har fjernet formuesskatten enda. 

TV2 skriver videre at Høyre har fått 2 millioner kroner fra Christen Sveaas (investor) gjennom Kistefos AS og 500.000 kroner fra Heje-familiens Agra AS (næringsmiddelkonsern). Til sammen har de fått over 6,5 millioner kroner i 2021.

Det må understrekes at slike bidrag blekner mot den enorme partistøtten som Stortinget hvert år bevilger partiene gjennom offentlig finansiering. Denne kommer totalt på mer enn 530 millioner kroner i året. Deretter tjener partiene 150 millioner på kontingent, lotteri, eiendom og andre inntekter. Gavene utgjør bare oppunder 100 millioner.

Til sist driver mange selskaper kampanjer for å få folk til å stemme, som da ikke blir med i oversikten. Med andre ord er partiene og valgsirkuset et resultat av store summer som er investert for å få folk til å stemme, helt forgjeves, i dette råtne systemet. Dette er en bevisst investering som borgerskapet tjener på, og den som er i tvil om hvem som tjener på valgene må “følge pengene” og se på hvem som investerer enorme summer i dem.

Referanser

Finansiering av politiske partier (SSB)

Gir tre ganger så mye valgkampstøtte til Høyre som til Venstre (TV2)