1

Storbritannia: Overvåking av fagforeninger avslørt

Bilde: Tebbit og statsminister Thatcher side ved side, på den tida hvor de sto i spissen for britisk fagforeningsknusing.

Den britiske revisjonistiske avisa Morning Star skriver om overvåking mot fagforeningsaktivister. De henviser til Lord Norman Tebbit, som var arbeidsminister under Margaret Thatcher, og at denne i nyere tid har avslørt at han fikk så detaljert informasjon fra overvåkingstjenesten at han visste når fagforeningsledere dro på ferie.

Dette fortalte han i et møte arrangert av et parlamentsmedlem fra Labour, om de hemmelige tjenestenes overvåking. Fokuset i Tebbits tilfelle er på de store klassekampene i Storbritannia på 1970- og 1980-tallet, hvor krisa i kapitalismen motiverte herskerne til et voldsomt angrep på arbeiderklassens velferd og rettigheter.

Den aktuelle saken gjelder ulovlig overvåking og annen kriminalitet utført av betjenter i to hemmelige politienheter. På agendaen står også å finne ut hvordan disse bidro til å lage såkalte “svartelister”, som vi også kjenner fra andre land, altså lister over revolusjonære og “bråkmakere” som ble gitt til arbeidsgivere slik at disse kunne unngå å ansette slike.

I Norge vet vi at kapitalister ved store arbeidsplasser kunne ringe direkte til politiet for å sjekke nye arbeidssøkere.

Høringen i Storbritannia har i følge Morning Star også vist at overvåkingspolitiet også samarbeidet systematisk med generalsekretæren i elektrikernes fagforbund (EETPU), for å bekjempe venstresida i fagforeningene. Slikt samarbeid mellom Arbeiderparti- og LO-topper og norsk overvåkingstjeneste er også avslørt i Norge. Bare omfanget er hittil ikke fullstendig avdekket.

Lord Tebbit er den første som har brutt tausheten fra den gamle konservative regjeringen, men hans fortelling er selvsagt ikke et isolert enkelttilfelle. De gamle statene og regjeringene bruker systematisk overvåking og infiltrasjon som våpen mot proletariatet.

Referanse

Tebbit lifts lid on government involvement in spying on trade unionists