1

Danmark: 2 års fengsel for å demonstrere

Københavns byrett har nettopp dømt en kvinne til to års fengsel for å ha deltatt i og ledet en demonstrasjon den 9. januar i år mot koronarestriksjonene. Hun var fullstendig ikkevoldelig og er dømt utelukkende på grunnlag av sine ytringer, og således er den strenge straffen et oppsiktsvekkende eksempel på hvordan det borgerlige demokratiet undergraves systematisk.

Den 30 år gamle tobarnsmoren skulle i utgangspunktet ha 1 års fengsel, men den danske statens nye “corona-bestemmelse” paragraf 81d fører til dobbel straff. Kvinnen gråt da hun fikk straffen, og anket på stedet.

Våre kamerater i danske Socialistisk Revolution skriver om saken her:

Kvinnen er dømt for å “oppfordre til vold” under demonstrasjonen, blant annet fordi hun sa:

“Er I klar til at smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?”

Med andre ord er hun dømt for å oppfordre til vold, selv om hun har understreket at man skulle smadre byen (vel og merke ingen personer) “på en ikke-voldelig måte”! Hun er ikke dømt til en bot heller, men hele to års fengsel. Både voldtekts- og voldssaker straffes ofte langt mildere. Med andre ord er det i dagens utvikling særdeles alvorlig, i statens øyne, at folk demonstrerer mot regjeringen. 

Andre uttalelser fra henne under demonstrasjonen var “[…]Er i med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay?” og “[…]Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal i have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele mand. Tak.” Altså – en rekke ytringer og alle sammen rettet mot systemet, regjeringen, parlamentet, politiet, kort sagt statsapparatet.

Ved samme markering ble en dukke som forestilte statsministeren brent, og det er dermed også gått prestisje i saken for regjeringen. Den borgerlige ytringsfriheten, som i utgangspunktet skulle garantere retten til å kritisere myndighetene er dermed langt på vei opphevet i Danmark. Dette er forøvrig samme land som bruker millioner av kroner årlig på å beskytte fascisten Rasums Paludans koranbrenninger i nabolag hvor det bor mange muslimer. Dette er landet som slår seg på brystet for Muhammed-karikaturene.

Kort sagt viser det uhyre tydelig hvem man kan sjikanere og håne så mye man vil, med voldsapparatets beskyttelse, og hvem man risikerer fengselsstraff for å kritisere.

Utviklingen kan ikke forstås uten at vi ser den i sammenheng med utviklingen i den allmenne krisa i imperialismen, og den ujevne utviklingen i verdensrevolusjonen, som har gjort et sprang de siste to årene. De gamle imperialistiske statene militariserer seg og marsjerer raskt i retning fascisme. Koronapandemien benyttes i så måte kun som påskudd til å akselerere denne utviklingen.

To konklusjoner må trekkes. For det første at det er riktig og viktig å reise kampen til forsvar for borgerlig-liberale rettigheter og prinsipper, som borgerskapet forlengst har forlatt. For det andre at den revolusjonære bevegelsen, og folkelige massebevegelser generelt, må ruste seg til kamp og motstand, og at denne ikke kan utvikles i naiv tro på at ytringsfriheten og forsamlingsfriheten vil holdes i hevd av staten og politiet. Det som gjelder for de mest reaksjonære rasister, gjelder på ingen måte for den som har regjeringen og staten som målskive for sin protest.

Referanser

Kvinde idømt to års fængsel efter Men in Black-demonstration

30-årig kvinde dømt for Men In Black-demonstration anker sin dom

Men In Black-demonstration endte fredeligt: »Vi vil blive ved, indtil vi vinder«