1

Østerrike: Kamp for demokratiske rettigheter

Bilde: Kamerater fra den revolusjonære bevegelsen i Østerrike og fra tyrkiske revolusjonære organisasjoner, med slagordet “Kjemp og gjør motstand!” i anledning kamp mot krise og represjon.

De østerrikske kameratene i Antifa Infoblatt publiserte i januar en debattartikkel om kampen for de demokratiske rettighetene som fortjener oppmerksomhet. Tjen Folket Media har det seneste året publisert en rekke artikler til støtte for kampen mot politistat, overvåking og andre innskrenkninger i det borgerlig-liberale demokratiet.

Den østerrikske forfatteren skriver at vi i dag står midt i en kapitalistisk krise som er intensivert av koronapandemien, og at protestene mot kutt, arbeidsløshet og lønnsnedslag møtes med en innskrenkning i de grunnleggende demokratiske rettighetene. Blant disse er retten til å demonstrere, som vi ser er blitt avskaffet i mange land.

Den østerrikske kameraten henviser til konkrete endringer og angrep i Østerrike, hvor herskerne innskrenker ytringsfriheten, bevegelsesfriheten, retten til å samle seg, retten til å organisere seg og all slags personlige rettigheter. Loven er ikke nøytral, den er ikke hevet over klassene og kampen mellom dem. De demokratiske rettighetene som er innskrevet i loven angripes så fort de kommer i veien for den herskende klassen og deres stat og regjering.

De arbeidende massene får regninga for krisa, og deres rett til å protestere blir tatt fra dem. Dette er hva vi ser utfolde seg foran våre øyne i denne “pandemi-represjonen”. Forfatteren skriver at demokratiske rettigheter ikke garanteres av grunnloven, men er et spørsmål om klassekamp. Men virkelig demokrati for folkemassene er umulig før statsmakten er i hendene på proletariatet. Like fullt vil den revolusjonære bevegelsen reise kravene for å forsvare folkets rettigheter den dag i dag, og å bekjempe alle de antidemokratiske innskrenkningene som skjules bak herskernes falske omsorg for massenes liv og helse.

Kameraten, som skriver under pseudonymet Katrin O., understreker avslutningsvis at selv om bare sosialismen kan realisere et virkelig demokrati for de arbeidende massene, er det en feil å avskrive den demokratiske kampen innenfor dagens samfunn. Demokratiske krav, krav om å forsvare folkets rettigheter, rettigheter vunnet i kamp og med blodsutgytelse, må reises av de revolusjonære, og den demokratiske kampen må ledes av proletariatet og tjene forberedelsene til den sosialistiske revolusjonen.

Referanse

Debatte: Kampf um demokratische rechte