1

Flere protester mot nedstenging

Lørdag 20. mars fant det sted en rekke demonstrasjoner i mange land mot koronatiltakene fra myndighetene, under slagord for friheten til å omgås, bevege seg og samle seg. I Norge var flere markeringer dessverre infisert av fascister.

Flere hundre samlet seg foran Stortinget, organisert av gruppa “Røde luer”. I Trondheim ble samme navn brukt, men i virkeligheten var fascistene i “Alternativ Media” hovedarrangørene. Som i flere land jobber enkelte grupper iherdig for å gjøre kampen mot koronarestriksjonene til en sak som domineres av såkalte alternative høyregrupper og konspirasjonsteoretiske miljøer.

https://www.facebook.com/meinevedranigkeit/posts/10208838518996862

Også i Oslo var en rekke av de kjente fascistene i landsdelen tilstede, men langt mindre dominerende, da det også var møtt fram et bredt spekter av motstandere mot restriksjonene. I Oslo var mer enn 300 samlet, og disse ble angrepet av politiet. Også i Tyskland var det protester, og også her ble det sammenstøt med politiet. I Tyskland prater man om en bevegelse av såkalte “Querdenken”, som kanskje kan oversettes til “fritenkere” eller mer direkte som “på-tvers-tenkere”, av konspirasjonsteoretiske miljø og andre som politiserer sin motstand mot staten og samfunnets normer.

Et revolusjonært standpunkt er å bekjempe de reaksjonære regjeringenes innskrenkninger da disse undergraver det borgerlig-liberale demokratiet og forbereder fascisme. Samtidig kan man ikke av den grunn akseptere fascister som utnytter protestene eller direkte anti-vitenskapelige miljøer, som sprer vrangforestillinger om vaksiner og masker.

Man kan ikke fordømme alle de som kjemper mot regjeringenes reaksjonære tiltak. Tvert om er vi i all hovedsak enig med disse i spørsmålet om repressive tiltak. Slik tjener fordømmelse, hets og angrep på folk som deltar i slike protester bare staten og reaksjonen. På den andre sida vil revolusjonære aldri inngå kompromisser eller samarbeid med nazister og andre ekstremt reaksjonære elementer som nå forsøker å slå politisk mynt på massenes misnøye med mange av restriksjonene.

Referanser

Coronademonstrasjoner i over 40 land – inkludert Norge

Demonstrasjoner i flere titalls land

Voldsomme korona-demonstrasjoner i flere land

Frukt mot fascisme og vaksine-motstand!