1

Brasil: Akutt! Lokale myndigheter truer med ny massakre

Publisert på det marxist-leninist-maoistiske nettidskriftet Communist International 7. april.


Akutt!

«Myndighetene i Rondonia truer med en ny massakre mot haciendaen i Santa Elina», i Rondonia i den vestlige delen av amazonas, Brasil.

Vi fordømmer myndighetene i Rondonia, som er ledet av guvernøren Marcos Rocha, som også er oberst i militærpolitiet, og sikkerhetsminister Cisneiro Pacha, kalt «slakteren av Santa Elina». I de siste dagene har de utført en rekke handlinger og forberedelser som peker mot en ny makaber offensiv fra reaksjonens side mot bondebevegelsen som sett i sammenheng med andre hendelser har fått en særegen betydning i hele det vestlige Amazonas. Den reaksjonære offensiven mot bondebevegelsen skjer midt i en tilspisning av motsigelsen mellom revolusjon og kontrarevolusjon, og viktige utviklinger i den politiske situasjonen i Brasil.

I kampanjen til de reaksjonære har de begynt å klassifisere den revolusjonære bondebevegelsen som en væpnet organisasjon og har iverksatt en omfattende og intens reaksjonær kampanje med represjon. De har iverksatt straffeforfølgelse, attentater, og ærekrenkelse for å kriminalisere bondebevegelsen som en terroristorganisasjon. Dette for å arrestere bondebevegelsens ledere med målet, som allerede mislykkes, med å knuse den revolusjonære bondebevegelsen. Men ikke nok med det, reaksjonen prøver også å kue den revolusjonære bevegelsen som helhet, inkludert den folkelige og demokratiske pressen.

For å iverksette sin dystre plan må fienden endre en viss folkeopinion til sin fordel. Reaksjonens dystre plan er som gjenferdet til hendelsene i august 1995, internasjonalt kjent som «Corumbiara-massakren», som den revolusjonære bondebevegelsen kaller «Slaget om Santa Elina».

Den revolusjonære bondebevegelsen fører sin egen kampanje som en motsats til reaksjonens kampanje med «Kjemp og gjør motstand» som grunnlag. De løfter frem eksemplet til det heltemodige slaget om land i Santa Elina, der fattigbøndene vant store politiske og moralske seire for bondekampen og folkets kamp for øvrig. Dette på tross av landeiernes massakre, og de repressive styrkene til den gamle staten, som livnærte seg på fattigbøndenes blod.

I dag, med denne kunngjøringen, starter vi øyeblikkelig en hastende internasjonal kampanje for solidaritet med kampene til den revolusjonære bondebevegelsen i denne regionen. Det er viktig at demokratiske organisasjoner, personligheter, kunstnere, etc. protesterer og fordømmer Cisneiro Pacha – sikkerhetsministeren i Rondonia og «slakteren av Santa Elina», og Marcos Rocha, delstatens guvernør og oberst i militærpolitiet. Vi vil fortløpende gi flere detaljer, direktiver og informasjon om utviklingen av kampanjen, så snart vi mottar det.

Som en del av denne kampanjen kommer vi til å publisere A Nova Democracia’s ukentlige lederartikler om utviklingen til den politiske situasjonen i Brasil.