1

Danmark: Sang mot getto-lov

Danske Sosialistisk Revolusjon har delt en ny låt som rapperen Sanganee har lagd i protest mot getto-loven. De skriver at getto-loven har til formål å, i den danske imperialismens tjeneste, angripe proletære nabolag med reaksjonære lovgivninger om dobbeltstraff, nedrivninger av allmenne boliger, gentrifisering og privatisering av boliger. 

Den innvandringsfiendtlige lovpakka blei innført i Danmark i 2018, og har som mål å gjøre landet gettofritt innen 2030. For å nå dette brukes virkemidler som geografisk betinga straffeutmåling (strengere straff for de som bor i ghettoen) og tvungen beboersammensetning (tvangsflytting). 

Staten gir årlig ut oppdaterte getto-lister, og kriterier for å havne inn under getto-loven er høy andel innbyggerne av ikke-vestlig bakgrunn, kombinert med høy arbeidsledighet, lav utdanning, lav inntekt eller høy prosent straffedømte.