1

Irland: Kraftigste opptøyer på mange år

Langfredag denne påska var det 23 år siden den såkalte “Langfredagavtalen”, hvor IRA-ledelsen kapitulerte for Storbritannia. Dette ble markert med de kraftigste opptøyene på lenge, og VG mener på lederplass at “freden” er truet i Nord-Irland etter opptøyene.

VG skriver at paramilitære grupper “på begge sider” har vært i kamp, og at en ny generasjon er rekruttert, noe som kommer til uttrykk i at ungdom ned i 12 årsalderen påviselig har deltatt i gatekampene. VG skriver at 88 politibetjenter per 14. april er skadd i kampene.

Den aktuelle foranledningen til kampene er Storbritannias uttreden av EU, noe som har skjerpet motsigelsene knyttet til Nord-Irland, blant annet som følge av en ny tollgrense i Irskesjøen. Avisen skriver også om at økonomi og sosiale forhold er en viktig faktor i opptøyene, der mange har opplevd en reell nedgang i levekår og arbeidsledigheten har økt. VG skriver at det økonomiske uføret “truer den relative freden” og at “den økonomiske veksten og den økte kjøpekraften har ikke kommet arbeiderklassen til gode”.

De siste femti årene har for Nord-Irland betydd vedvarende væpna kamp. Flere grupper aksepterte ikke “Langfredagavtalen” og har fortsatt kampen, selv om 1998 markerte en reell nedgang for den væpna kampen da Den provisoriske irske republikanske armé og dets politiske fløy Sinn Féin offisielt kapitulerte og leverte inn våpnene, for å integreres i den bankerotte britiske kolonimakten.

Samtidig minker antallet som identifiserer seg med Storbritannia stadig, og år for år vokser de kreftene som ønsker en gjenforening med Irland. VG skriver også at de såkalte “lojalistene” føler seg oversett og glemt, og retter sinnet mot det de i utgangspunktet ser på som sin egen britiske stat. 

Konteksten VG skriver dette i, er at politifolk er rammet av brannbomber, og at busser og annet er satt i brann. Politiet har uttalt at opptøyene er de verste på mange år. Det har vært kamper blant annet i Belfast, Londonderry, Carrickfergus, Ballymena og Newtownabbey, skriver BBC.

Media skriver at over 3500 mennesker er drept de siste femti årene i kampen om Nord-Irland, som til syvende og sist er en antiimperialistisk kamp hvor det irske folket krever løsrivelse fra Storbritannia. Nord-Irland er en direkte koloni under britisk imperialisme, og Irland vedvarer å være delt og en form for halvkoloni. Storbritannia dominerer politisk og økonomisk, og undertrykkinga og utbyttinga er et faktum for hele den irske nasjonen.

Opptøyene de siste dagen viser at så lenge det finnes undertrykking vil massene reise seg til kamp igjen og igjen.

Referanser

Politiet: Verste uro i Nord-Irland på mange år – kaster brannbomber på politiet

Opptøyene i Nord-Irland: − Mistillit mot den britiske stat

Opprøret i Nord-Irland truer fredsavtalen