1

Brasil: Nedtelling pågår

Våre brasilianske kamerater i den revolusjonære avisen Nytt Demokrati (A nova democracia) skriver i sin ukentlige redaksjonelle leder at nedtellingen for å fjerne folkemorderen Bolsonaro fra presidentmakten er i gang.

Det er ingen mangel på årsaker til å felle ham: endeløse forbrytelser mot folket gjennom hele pandemien har skjedd i tillegg til det økonomiske vanstyret som har skjerpet landets økonomiske krise. Brasil står på kanten av stupet, og fallet kan bli svært dypt. Men det er ikke av humanistiske eller demokratiske årsaker at hæren og en rekke andre fraksjoner gjør forberedelser til Bolsonaros fall.

AND skriver at årsaken til militærets planer er tre reaksjonære oppgaver som er stilt av storborgerskapet: en restrukturering av den gamle staten, å styrke den byråkratiske kapitalismen og å bekjempe faren for revolusjon. Bolsonaro og hans ytrehøyre-lakeier viser hver dag at de står i veien for en, for borgerskapet, vellykket omstrukturering.

AND skriver videre at frigivelsen av tidligere president Lula og general Fernando Azevedo e Silvas avgang fra forsvarsdepartementets ledelse, er to hendelser som markerer et vendepunkt i prosessen med å avsette Bolsonaro. Generalen var en av flere offiserer som trakk seg. Frigivelsen av Lula derimot, må sees som en fordel for Bolsonaro, skriver AND. Bolsonaro vil nemlig tjene på å møte flere anti-Bolsonaro-kandidater i neste valg, for slik å splitte opposisjonen mot ham.

Likevel vil polariseringen med de parlamentariske “ytterpunktene” Bolsonaro og Lula fra Arbeiderpartiet (PT) også tjene generalene i overkommandoen, da de kan fremstille det som om ytterpunktene skaper et kaos som de må intervenere mot. AND skriver at det eneste Bolsonaro kan gjøre er å satse på kaoset og sin mest trofaste sosiale støttebase, med sitt senter i de væpna styrkene. I hans øyne er militæret det eneste “politiske partiet” som teller. Bare de kan sørge for at han overlever, selv om hans folkelige støtte synker som en stein.

Men etter hvert som institusjonene blir mer ustabile og Bolsonaro blir mer upopulær, ser det ut til at den militære overkommandoen vil velge å avslutte samarbeidet. De velger nå kynisk å vise mer avstand til Bolsonaro-regjeringen de selv har skapt, og hvor de er svært sterkt representert med en rekke offiserer blant ministrene. AND skriver at mens Bolsonaro titt og ofte skryter over at militæret sitter i “hans” regjering, ønsker militæret heller et “hvitt militærregime”, det vil si at de ønsker å skjule militærets enorme innflytelse heller enn å skryte av den. For våre norske lesere vil vi presisere at dette må forstås på bakgrunn av at Brasil ble regjert av en åpen militærjunta fra 60-tallet til 80-tallet, og at det i denne perioden ble utviklet massiv folkelig motstand og en rekke væpna grupper kjempet mot regimet.

AND skriver at demokrater og revolusjonære må fortsette å mobilisere og politisere massene og reise slagordet “Ned med Bolsonaros folkemorderske militære regjering!” midt i protestene som vil reise seg på ny mot regjeringa. Herskerne regner ikke med massenes uavhengige handling, og både riksrettssaken som blir forsøkt reist mot Bolsonaro og det neste valget har som funksjon å nøytralisere massenes kamp. Det er manøvere for å kanalisere massens sinne og krav inn i de gamle palassintrigene herskerne alltid har drevet med.

Motsigelsene innad i herskerklassene kan ikke i seg selv løse de store problemene Brasil har. Forskjellene mellom dem selv er langt mindre enn det som skiller hele hyeneflokken fra det brasilianske folket, skriver AND avslutningsvis. På et eller annet tidspunkt vil hyenene og alle de mest reaksjonære og tilbakeliggende forenes mot folket, for å drive gjennom sine tre ovennevnte mål. I den situasjonen skriver AND at de som er mest bevisste på sine mål og er best organisert vil seire.

Referanse

Editorial semanal – Contagem regressiva