1

Brasil: Video fra fattigbøndenes kamp

Våre kamerater i New Epoch Media og brasilianske A nova democracia har publisert en viktig video fra fattigbøndenes kamper i Brasil. Videoen er lagt ut på youtube av A nova democracia:

New Epoch Media skriver:

“Vi ønsker å dele denne videoen fra motstanden til bøndene i Manoel Ribeiro-leiren i Brasil. Den viser på en svært god måte kravene og kampen til fattigbøndene i Fattigbøndenes forbund (LCP).”

TFM hilser kampen og ber våre lesere følge og delta i solidaritetskampanjen.