1

Ecuador: Ny president, gammel stat

Publisert av Frente de Defensa de Luchas del Pueblo (FDLP-EC) 12.04.2021


Ny president, gammel stat: Ingen forandring! 

Valgsirkuset er over. Fra i dag blir det mer av det samme, det vil si en ny bøddel som, uavhengig av hvilken politisk leir han tilhører, vil fortsette å utnytte og undertrykke det store flertallet.

Representanten for kompradorborgerskapet vant valget. En tidligere bankmann med en lang historie av utnyttelse i landet. Han var bare i stand til å få innpass i regjeringen etter å ha innhenta støtte fra en bestemt sektor av Pachakutik1 leda av Yaku Pérez og Lourdes Tibán.

Borte var Arauzs forsøk på å ta opp trådene til den groteske reformistiske sosialismen av det 21. århundret og dens fascistoide brodd.

I går, på slutten av valgprosessen, satt vi igjen med følelsen av at vi kommer til å gå inn i et mye mer komplekst, dramatisk og vanskelig stadium enn det vi har måttet leve med under det forræderske, kriminelle og klønete regimet til Lenin Moreno.

En stormvind kommer mot folket vårt. Ingenting stopper økninga i drivstoffprisene og de høye levekostnadene. Arbeidsledigheten øker. Igjen snakkes det om privatisering av de strategiske sektorene i økonomien; utdypinga av den såkalte «humanitære loven», kort sagt, et kaos under himmelen som bare vil føre oss til en ny orden om vi gjør det rette: gjennomfører den nydemokratiske revolusjonen.

Lasso vant, men det gjorde også revisjonisme- og opportunisme-kjeltringene fra Unidad Popular som konspirerte med de råtneste av urfolkslederne i landet.

Taperne? Vårt folk, det store flertallet. Det er klart at valget egentlig ikke er en demokratisk øvelse slik de har ønska å framstille det for oss, det er bare et instrument som legaliserer eller forankrer folkets nye bødler konstitusjonelt.

Blank stemme, ideologisk stemme? Feil, vi må spørre Iza, Pandam, Pérez, Tibán, hvilken klasse er dette antatte ideologiske svaret retta mot? Bonde-småborborgerskapet? Av etnocacerisme2 som knytter seg til de mest tilbakeliggende nasjonalistiske sektorene? Til byråkratborgerskapet som aldri blir lei av å prostituere seg for regimet for å prøve å finne rom for å reprodusere seg selv politisk og økonomisk? 

Det eneste ideologiske valget er å ikke stemme, fordi denne posisjonen tilsvarer den politiske linja til kommunistene, til de av oss som ikke kryper inn under armene til storborgerskapet og enda mindre inn under genserne til gamonalenes3 og de store jordeierne.

Vi har utført agitasjon og kamp for å ikke stemme, og vi har gjort det ved å kjempe, erobre land for de fattige bøndene, skape objektive forhold for å drive ut de store gruveselskapene, vi kjemper fra det klassebevisste elementet som fremdeles opprettholdes i visse sektorer av fagbevegelsen i landet. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, fordi det er klart, at så lenge vi ikke knuser forræderne, opportunistene som utnytter kampene og folkets smerte, revisjonistene som knytter oss til den gamle borgerlige jordeier-konstitusjonalismen, vil vi ikke oppnå noe.

Vi skal forberede oss på å mobilisere bønder, folket og arbeiderne for å stoppe økninga i drivstoffpriser, økninga i billettpriser og andre levekostnader.

Vi vil få bankmannen til å føle at oktober ikke var en fantasi som opportunismen dansa på, men en realitet som kan gjentas med mer kraft, mer radikalt og mer objektivt.

Det er rett å gjøre opprør!