1

Ut på gata 1. mai!


Som i 2020 har LO-ledere og sosialdemokrater erklært at 1. mai på gater og torg er avlyst. Men flere steder i landet blir denne sabotasjen av arbeidernes kampdag bekjempet og forbigått. 1. mai vil bli markert, og vi erklærer vår fulle støtte!

Både Rød Front og Kampkomiteen har varslet at de vil markere dagen. Kampkomiteen skriver at de vil delta i 1. mai-markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Rød Front oppfordrer til markeringer og aksjoner i forbindelse med dagen. Vi oppfordrer våre lesere på det sterkeste til å lese tekstene fra Rød Front og Kampkomiteen, da disse gir en korrekt orientering for 1. mai.

Den revolusjonære bevegelsen forenes i å peke ut viktigheten av å markere 1. mai nettopp nå, da vi i denne stund står midt i en katastrofal situasjon for verdens folk. Foran øynene våre utspilles gigantiske forbrytelser i India og Brasil. Hundretusenvis mister livet som følge av herskernes prioriteringer, deres vanskjøtsel, et utmagret helsevesen, en bunnløs fattigdom – alt samme aksellerert og forverret av pandemien og særlig pandemi-håndteringen.

Sulten øker samtidig dramatisk som følge av økte matvarepriser. Sult er et direkte resultat av kapitalismen og krisa i det imperialistiske verdenssystemet. Verken pandemi eller finanskrise har skapt fattigdommen. Den kapitalistiske produksjonen skaper fattigdom, ved å røve verdiene fra de arbeidende massene, og legge dem i hendene til herskerklassen. Det er fattigdom som er rota til sult, for det produseres nok mat til 12 milliarder hvert år, men de fattigste har ikke penger å kjøpe mat for.

Det er uhyre viktig å markere 1. mai, fordi vi gjennom markeringsdagene forener det internasjonale proletariatet og verdens undertrykte folk og nasjoner. Gjennom revolusjonær praksis, gjennom politiske aksjoner, gjennom våre felles kampdager, forenes vi ikke bare i ord men i konkret handling. Vi materialiserer parolen “arbeidere og undertrykte folk i alle land, foren dere!” på denne måten. 

Vi oppfordrer derfor alle våre lesere til å slutte opp om dagen og støtte alle initiativer for en kjempende 1. mai. Les og spre tekstene fra Kampkomiteen og Rød Front. Bli med ut på gata 1. mai!

Kampkomiteens mobiliseringstekst:

Vi vil markere vår kampdag – fram for 1. mai!

1. mai kan ikke forbys! Vi vil reise røde faner på gater og torg også denne 1. mai. Det må slås fast at vi ser dette i sammenheng med vår motstand mot en generell utvikling der regjeringer i alle land innskrenker demokratiske rettigheter. Overalt utnyttes pandemien til å begrense demonstrasjonsfrihet, møtefrihet og ytringsfrihet.

Opprop fra Rød Front:

Rød Front – Opprop for en kjempende 1. mai!

Vi erklærer igjen at maoismens fane må reises i spissen for den nye bølgen av verdensrevolusjon. Vi ser allerede konturene av dette på alle verdens hjørner. Vi hilser de fire folkekrigene i Peru, Tyrkia, India og Filippinene, som sammen utgjør aksen i verdensrevolusjonen. De er våre fire lysende fakler, de er fire skinnende røde faner, for verdens arbeidere og undertrykte. Vi oppfordrer innstendig alle revolusjonære til å kaste seg ut i kampen for en rød 1. mai.

Rapporter og tekster fra 2020:

Rød 1. mai i Oslo i 2019: