1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 2 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Presentasjon av Kommunisten 

Utdrag:

Oppbygginga av partiet vårt og bolsjeviseringa av det foregår under særegne omstendigheter på grunn av disse to grunnleggende særtrekka, ja nettopp på grunn av dem. Om partiet lir nederlag eller seirer, om det må trekke seg tilbake eller kan rykke fram, om det blir mindre eller større, om det utvikler seg og konsoliderer seg, er uløselig knytta sam­men med. forholdet til borgerskapet og til den væpna kampen. Når partiet har ei riktig politisk linje i spørsmålet om å danne en enhets­front med borgerskapet, eller om å bryte den når det blir tvunget til det, tar det et skritt framover i utviklinga, konsolideringa og bolsjevi­seringa. Men når partiet har ei feilaktig linje i forholdet sitt til borgerskapet, tar det et skritt tilbake. På samme måte tar partiet et skritt framover i utviklinga, konsolideringa og bolsjeviseringa når det be­handler spørsmålet om revolusjonær væpna kamp riktig. Men når det behandler spørsmålet feilaktig, tar det et skritt tilbake. Slik har byggin­ga og bolsjeviseringa av partiet vårt i atten år vært nært knytta til den politiske linja, til riktig eller feilaktig behandling av spørsmåla om en­hetsfronten og den væpna kampen. Partiets attenårige historie beviser dette klart. Eller omvendt, jo mer bolsjevisert partiet er, jo bedre blir det i stand til å utarbeide ei riktig politisk linje og behandle spørsmålet om enhetsfronten og den væpna kampen riktig. Partiets attenårige historie beviser også dette klart.