1

Kristiansand: 1. mai-demonstrasjon for Brasils fattigbønder

Tjen Folket media har mottatt den følgende teksten av aktivister i Kristiansand.

I Kristiansand gikk flere organisasjoner sammen for å organisere det eneste 1. mai toget i byen siden pandemien startet. I toget deltok Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Revolusjon – IMT, Latin-Amerikagruppene i Kristiansand og Kampkomiteen, samt enkeltpersoner og deltagere fra andre miljøer.

For å vise solidaritet med den kjempende bondebevegelsen i Brasil, samt belyse represjonen de står ovenfor, var «Støtt fattigbøndenes kamp i Brasil!» valgt som årets hovedparole. Bak fulgte et banner prydet med parolen «1. mai mot imperialisme, krise og represjon!»

Tradisjonen tro startet toget ved “Arbeideren” der det står en minnetavle for antifascistiske martyrer som mistet livet i kampen mot den fascistiske okkupasjonen fra 1940 til 1945. Derfra gikk toget langs strandpromenaden og så gjennom gågata.

I år som i fjor markerte Kampkomiteen dagen med parolen «Kjemp og gjør motstand».

I toget var også flaggene til fattigbøndenes forbund (LCP), SU og frisørenes fagforening.

Latin-Amerikagruppene i Kristiansands banner med parolen «Jorda til den som arbeider på den».

Langs veien ble det ropt slagord som blant annet «Ingen dugnad for de rike – la de betale sin egen krise», «Internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet», «El pueblo unido jamás será vencido» og «Organiser klassehatet – all makt til proletariatet».

Avslutningsvis ble det holdt en markering på torvet der det ble ropt slagord og holdt appeller. Fokuset i appellene var nødvendigheten av kampen for sosialismen, og solidaritet med fattigbøndene i Santa Elina, Brasil og særlig Manoel Riberio-leiren, i møte med faren for en ny massakre.

Det har blitt produsert en video fra dagen, der det er inkludert utdrag fra appellene (med mulighet for engelsk tekst).

Markeringen ble avsluttet med grilling og sang av arbeidersanger.

Flere bilder fra dagen: