1

Bergen: Nye bilder og video fra 1. mai

Tjen Folket Media har fått tilsendt nye bilder og video av 1. mai-markeringa på Torgallmenningen i Bergen, og demonstrasjonstoget som gikk til Nygårdsparken.

Demonstrasjonen samlet en rekke organisasjoner blant annet Kampkomiteen, Rød Ungdom og Sosialistisk ungdom, miljøer og enkeltpersoner under parolene “Kjemp og gjør motstand!” og “Revolusjon er den beste krisepakka”. 

Sentralt i markeringen var også flagget til Fattigbøndenes Forbund (LCP) i Brasil, og en appell med støtte til disse. Samtidig blei det holdt ei markering på Slettebakken hvor også fattigbøndenes kamp i Brasil blei løftet fram.

Etter programmet med appeller, slagord og allsang av Enhetsfrontsangen og Internasjonalen var ferdig på Torgallmenningen, dannet demonstrasjonen et tog som gikk til Nygårdsparken hvor det blei ropt slagord. Når demonstrasjonstoget ankom Nygårdsparken blei det holdt flere appeller. 

Den revolusjonære nettsida Raud Tid har skrevet en rapport om 1. mai i Bergen som vi siterer fra:

1. mai i Bergen ble markert med to parallelle demonstrasjoner: én på Torgallmenningen, og én på Slettebakken. De koordinerte markeringene startet klokken 14, da den tradisjonelle fanemarkeringen til LO vanligvis ville ha funnet sted.

Initiativet kom fra en felles aksjonskomité, nedsatt av Kampkomiteen, Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom. Disse hadde felles planleggingsmøter i forkant, hvor det ble vedtatt to paroler: “Kjemp og gjør motstand” og “Revolusjon er den beste krisepakka”.

Markeringene var et øyeblikks kampenhet mellom aktivister fra forskjellige miljø og retninger. Dette er også grunn til optimisme.

1.mai i år ble annerledes, men kampdagen kan aldri avlyses!

Video fra markeringa og demonstrasjonstoget (det finnes undertekst på både norsk og engelsk):

Markeringen på Slettebakken

Våre venner i den revolusjonære nettavisen Raud Tid har publisert de følgende bildene av markeringen på Slettebakken.

Les mer: