1

Ecuador: Kamp mot gruvedrift

Ilustrasjonsbilder: Fra en tidligere demonstrasjon

I Ecuador kjemper fattige bønder mot store gruveselskap for retten til jord og vann, og mot forurensing og ødeleggelse av lokalsamfunnet. Staten lar selskapene forsyne seg av naturressursene, og for å beskytte den stjålne jorda opprette selskapene private hærer som med politiets beskyttelse undertrykker massene som gjør motstand. 

Frente de Defensa de Luchas del Pueblo (FDLP-EC) har skrevet flere artikler om fattigbøndenes kamp, og publiserte 1. mai en hilsen til arbeiderne på jordene og i byene:

De borgerlige kampene i valgprosessen er over, og alle valgpartiene har inngått «politiske avtaler» for å dele kaka. Den katastrofale «loven til forsvar for dollarisering» 1 er nettopp godkjent med støtte fra Pachakutik, CREO og de kristen-sosiale. Det flørtes mellom Correísmo og Lasso for å utnevne ansvarlige i nasjonalforsamlingen.

På landsbygda undertrykker politiet og hæren bøndene som kjemper for at jorda deres ikke skal bli tatt av de store gruveselskapene. Midt i dette scenariet er det eneste som er igjen for folket å kjempe og gjør motstand.

Kjemp mot alle pengefondistiske 2 tiltak som fremmes av den nåværende og den kommende regjeringa.

Krev høyere lønn.

Krev at økninga i drivstoff- og billettpriser skal stanses.

Krev en slutt på militariseringa og represjonen i Buenos Aires-distriktet.

Massevaksinasjon for å få slutt på pandemien.

Unntakstilstanden og portforbudet må oppheves.

FDLP-EC skriver 4. mai at den strategiske alliansen mellom proletariatet og de fattige bøndene er konsolidert. Arbeidere fra Fronten for forsvar av arbeiderrettigheter i Imbabura står i solidaritet med bøndene i Buenos Aires-distriktet. De viser støtte til den modige og målretta kampen bøndene og de fattige massene i området har vist mot gruveselskapene som, under beskyttelsen av den gamle godseier-byråkrat-staten, tilrøver seg naturressursene. Arbeiderne hang opp plakater til støtte for kampen for jord og liv, mot gruvedrift og militarisering av distriktet. 

7. mai er det rapportert om en demonstrasjon i byen Ibarra, mot gruvedrift i La Merced de Buenos Aires, Imbabura. Både arbeiderfronten og komiteen for fattigbønder deltok. FDLP-EC skriver at massenes organisasjoner for forsvar for jorda og livet skal styrkes, og fattigbøndene skal styrkes så de kan vinne tilbake jorda fra gruveselskapene, og organisasjonene skal forberedes og styrkes for å slippe løs agrarrevolusjonen. 

Leve kampen for jord! 

Leve bondekampen! 

Jorda til den som arbeider på den! 

Stopp gruveselskapenes utnytting i Merced i Buenes Aires!

Arbeidere, bønder og masser erklærer Merced i Buenos Aires for gruvefri sone!

Med bondekampen skal den nye makta erobres!

Mer om kampen mot gruveselskapene: