Oslo: Demonstrasjon mot Israel

Etter en markering mot Israels ambassade i Oslo tok flere hundre demonstranter til gatene for å demonstrere mot overgrepa begått av Israel, på tross av arrangørens oppfordringer om å bryte opp demonstrasjonen.