1

Palestina: Krigen trappes opp

Illustrasjonsbilde: Israelsk stridsvogn under bakkeinvasjonen av Gaza i 2014.

Mediene varsler opp opptrapping av krigen i Palestina, hvor Israel har drept mer enn 80 palestinere på Gaza og hvord de forbereder en fullskala bakkeinvasjon av Gazastripen. Samtidig øker motstanden, og det er skutt mer enn 1500 raketter mot Israel.

Al-Jazeera skriver at tallene på døde er økt til 83 etter at Israel har intensivert sine bombetokter over det palestinske folket. De bomber Gaza, hele boligblokker faller i grus, og volden sprer seg også innad i det israelske samfunnet.

Massene i Palestina har våknet til sin fremste religiøse høytid og avslutningen av fasten, under kraftig bombardement fra luften. Gazas helsedepartement sier at minst 83 mennesker er drept og av dem er 17 barn. Mer enn 480 andre er såret.

Hamas og andre væpna grupper som uttrykker det palestinske folkets vilje, har slått tilbake med hundrevis av raketter mot israelsk territorium. Israel sier seks personer er drept i disse motangrepene og at det totale antallet raketter er 1600. Det har også vært en rekke voldelige sammenstøt blant sivile i Israel, mellom israelske fascister og palestinere som bor innenfor Israels formelle grenser.

Bilde: Boligblokk raser sammen i Gaza.

Den israelske regjeringen har erklært unntakstilstand og flere medier varsler at de forbereder en invasjon av Gaza. Også på den okkuperte Vestbredden er et tredvetalls mennesker skadd i sammenstøt med den israelske hæren. Særlig i Hebron er mange blitt skutt og såret, av skarpe skudd. 

Israels militære har et rakettforsvar som de sier er omtrent 90% effektivt, det vil si at 9 av 10 raketter som skytes fra Gaza skal bli skutt ned, men det betyr også at 1 av 10 kommer gjennom, om de offisielle tallene fra sionistene er korrekte. Israel sier de har angrepet 600 mål på Gazastripen.

Gaza er et svært lite landområde med svært høy befolkningstetthet. To millioner palestinere bor på et område mindre enn mange norske fylker. Sivile rammes svært hardt når Israel bomber Gaza. Israels militære forbereder etter egne utsagn nå en rekke forskjellige scenarioer og alternative operasjoner. De forbereder også en invasjon med bakkestyrker, og NRK skriver at de har tre forskjellige konkrete planer for en slik operasjon.

Palestinske muslimer uttaler at de ikke kan markere årets Eid som en virkelig feiring, under disse angrepene fra sionistene. Muslimske ledere har bedt om ro på denne dagen som markerer slutten på ramadan for verdens muslimer.

NRK melder at Hamas, etter dialog med Russland, har gått med på en «gjensidig våpenhvile», mot at Israel trekker styrkene sine vekk fra al-Aqsa-moskeen. Den israelske regjeringen har avvist forslaget som de fikk via Russland. Istedet har Israel trappet opp angrepene på Hamas og særlig på deres sivile infrastruktur, blant annet deres sentralbank. Statsminister Netanyahu sier at Hamas skal knuses. Pansrede kjøretøy, stridsvogner og minst 5000 soldater er forflyttet til beredskap ved grensa til Gaza. NRK skriver at da Israel invaderte Gaza i 2014 endte det med 2100 drepte palestinere og 10.000 skadde. I løpet av 50 dager ble mer enn 100.000 bygninger bombet av israelske fly. 

På den andre siden kan man også markere en milepæl i at raketter fra Gaza har nådd helt til nordre Israel, og at rakettalarmen har gått så langt nord som Nasaret, noe som tyder på en forbedret militær kapasitet hos Hamas og andre palestinske organisasjoner. Times of Israel skriver at alarmen og angrepene tyder på en slik utvidet rekkevidde. Raketter har blant annet slått ned i Tel Aviv og Ben Gurion-flyplassen har blitt stengt for innflygninger. På bakgrunn av dette sier den israelske regjeringen at de vil fortsette krigen til det er “stille fra Gaza”.

Israel sier Hamas plasserer sine apparater midt blant sivilbefolkningen, og at det forklarer de høye sivile dødstallene. Det er typisk for undertrykkere at de krever at motstanden skal “komme ut i åpent lende”. Slik kan de alltid skylde på de undertrykte for at de blir massakrert. I virkeligheten forholder det seg stikk motsatt med ansvaret. Det er alltid okkupanten og undertrykkeren som har alt ansvar, da hele konflikten springer ut av nettopp denne undertrykkingen. De kan aldri, med moralsk integritet, hevde at de som slår tilbake har skylden – ikke engang for de som disse rammer. Også sivile israelske tap, må den sionistiske staten bære det moralske ansvaret for. Retten til motstand mot okkupasjon og undertrykking er hjemlet i internasjonal rett, i tillegg til å være en folkelig rettighet som er umistelig.

Palestineren Zeyad Khattab sier til nyhetsbyrået AP at det er ingen steder å løpe eller å gjemme seg, og at “denne terroren er umulig å beskrive”. Det palestinske folket kjemper mot en hemningsløs sionistisk overmakt, og det krever at alle venner av Palestina, alle demokrater og revolusjonære, reiser seg til internasjonal solidaritet med dem. De har venner over hele verden, venner som må reise seg som fiender av Israel og av alle imperialister som holder hånda over den sionistiske staten, som finansierer den og som legitimerer dens eksistens på tusen måter.

Den norske staten og regjeringen er blant Israels de facto venner, og har utført et skittent arbeid for denne gjennom “Oslo-avtalen” for palestinske lederes kapitulasjon og kollaborasjon. Det diplomatiske spillet er en forlengelse av imperialistisk politikk for å avvæpne og knuse det palestinske folket, en fasilitering av det pågående folkemordet Israel bedriver for å fullstendig likvidere den palestinske nasjonen og dens frigjøringskamp. Det må fordømmes, og fordømmelsen må materialiseres i handling. Det er ingen håp i FN eller andre institusjoner, men det er et håp i den palestinske væpna kampen og i den internasjonale standhaftige solidariteten med denne. 

En virkelig løsning på situasjonen får vi først når det palestinske folket reiser seg til nydemokratisk revolusjon i form av folkekrig under ledelse av et rekonstituert maoistisk kommunistparti. Ellers vil man fortsette å gå i en sirkel under borgerlig ledelse, av diplomati, begrenset krig og kompromisser som ikke kan konsolideres i politisk vinning. Massenes stadige opprør, den stadige tilbakevendingen til kamp, viser at det sosiale grunnlaget for folkekrig og seier er til stede.

Referanser

Hamas åpner en ny front – VG

Sterke reaksjoner etter jubel-video

Hamas fires more rockets after Israel destroys third Gaza tower

– Verste bombingen jeg har opplevd – NRK Urix

Høyblokker truffet etter luftangrep

Israel vil trappe opp militære angrep mot Gaza

Jødiske ekstremister gikk løs på arabiske forretninger i Tel Aviv

Rakettene mellom Israel og Gaza fortsetter: – Ropte løp, løp, løp!

Sitter på hver sin side av bombene – begge er redde for å dø

Gaza marks deadly Eid al-Fitr amid Israeli bombardment

Gaza death toll jumps to 83 as Israeli air raids intensify: Live

Barna til norske Nabil (51) hører bare lyden av bomber: – Det er så tungt for meg

Rakettalarm i Nord-Israel for første gang – NRK Urix

Israel planlegger Gaza-invasjon – NRK Urix

Know their names: Palestinian youth killed by Israeli forces

Rising attacks in religiously ‘mixed’ Israel towns amid Gaza push

Gaza death toll jumps to 83 as Israeli air raids intensify: Live

Nyhetsstudio – Jan Egeland: – Fem minutter unna blodig krig