1

Tyrkia: Kommunister arrestert

Våre kamerater i New Epoch Media har 9. mai publisert den følgende teksten om represjon mot revolusjonære i Tyrkia. 


Tyrkia: Kommunister arrestert

Det offentlige livet har vært fullstendig begrensa på grunn av den «problematiske koronasituasjonen», og spesielt politiske handlinger er forbudt. Herskerne prøvde å dempe politiske aktiviteter med denne latterlige skremselstaktikken. Kommunistene og de revolusjonære lot ikke dette trusselforsøket stoppe 49-årsjubileet for partiet deres, TKP/ML. 

22. april blei kamerater som satte opp bannere og plakater arrestert. Det blei iverksatt en prosess mot dem for «straffbar handling». Dette er en veldig viktig kontrarevolusjonær aksjon for å forhindre kommunistiske aktiviteter, og den maner til internasjonal solidaritet med den revolusjonære og proletariske bevegelsen!

Umiddelbar løslatelse av fangene fra TKP/ML!

Leve den internasjonale solidariteten!